Bekämpning av granbarkborren

Som skogsägare kan du bekämpa granbarkborren på flera olika sätt. Vi har samlat de vanligaste metoderna och hur du ska gå till väga.

Kontrollera skogen var fjärde vecka under hela sommaren.

Bekämpningen blir effektivare ju tidigare du hittar, avverkar och transporterar bort de angripna träden. Det viktigaste av allt är att kolla skogen var fjärde vecka under hela sommaren och hålla koll på när svärmningarna pågår. Det gör du på Skogsstyrelsens hemsida.

Sök och plock

Sök och plock är en vanlig bekämpningsmetod. Det handlar kort och gott om att söka upp angripna träd och antingen plocka bort dem från skogen eller få bort granbarkborren och dess larver innan de hinner skada träden. Detta kräver bra tajming och noggrant arbete från maj, när vårsvärmningen pågår, till augusti. Läs mer om hur du ska söka och plocka beroende på årstid.

Avverkning av riskbestånd

Granar som angreps av granbarkborren redan förra säsongen ses som riskbestånd. Avverka dessa träd för att minska tillgången till lättangripna granar och säkra virkesvärdet. Kontakta din virkesköpare i god tid så att du är helt säker på att de avverkade granarna transporteras bort i tid. Hinner du inte transportera bort granarna är det bättre att låta dem stå kvar.

Är du osäker på hur du ska gå till väga när du letar efter granbarkborren och vill bekämpa den? Din virkesköpare kan hjälpa dig.

Övriga bekämpningsmetoder

Utöver sök och plock-metoden och avverkning av riskbestånd går det även att använda sig av så kallat fångsvirke med feromon som lockar granbarkborren till virkesvältor. Läs mer om den metoden på Skogsstyrelsens hemsida.

Vill du veta mer om respektive bekämpningsmetod och när du ska använda dig av de olika metoderna på året? Skogsstyrelsen har en tydlig bild som visar de olika metoderna och årstiderna. 

Läs mer

Granbarkborren

Granbarkborren är ett stort hot mot våra granskogar i dag. Vi har samlat viktig information om hur du upptäcker angreppen och vad du som...

Upptäck granbarkborrens angrepp

Tajming är A och O för att kunna upptäcka angreppen från granbarkborren i tid. Var ute i skogen minst var fjärde vecka mellan början av maj och...

Kontakta en virkesköpare

Ta kontakt med en virkesköpare i din region, eller sök efter din personliga virkesköpare.