Äga skog

Som skogsägare är du en viktig kugge i ett kretslopp. Du förvaltar tidigare generationers arbete och bäddar för framtidens skog.

Ett hållbart skogsbruk och en välskött skog har utrymme för höga naturvärden och biologisk mångfald samtidigt som ett aktivt skogsbruk med växande träd binder mer koldioxid än gammal skog och ger bättre ekonomisk avkastning.

Att verkligen ta vara på skogens alla värden innebär att sköta den väl och välja rätt åtgärder vid rätt tid. Ekonomisk vinning, en plats för fritid och rekreation eller som en viktig råvara för ett hållbart samhälle – skogen fyller många funktioner.


MER OM

Hållbart skogsbruk

Räcker skogen till när vi ställer om till ett hållbart och mer biobaserat samhälle? Det gör den – om vi sköter och brukar skogen på rätt sätt.
Motljusbild på skog och väg.

Sälja virke

När skogen är gammal nog och tillväxten har avstannat är tiden mogen att avverka resultatet av ditt och tidigare skogsbrukares arbete. Vi hjälper

Skogsskötsel

Skogen behöver tas om hand för att den ska må bra. Som skogsägare har du en fantastisk möjlighet att förvalta, men också ansvar att sköta om den.