Skördaren mäter virket

När virket avverkas mäter skördarens dator dimensionen på stocken och avgör vilket sortiment den hamnar i. Men kan man lita på skördaren?

Man med dator i skogsmaskin.

I varje avverkningsmaskin finns en dator som mäter längd och dimension på virket. De första datorerna som kom på 1970-talet klarade bara av att mäta stockars längd någorlunda noggrant. Idag är dessa datorer så avancerade att ingen människa kan aptera virket bättre och snabbare.
– Direkt när skördaraggregatet sätts mot trädet som ska fällas, börjar datorn projicera fram det bästa alternativet till aptering och föreslår det till föraren, säger Jörgen Wikström, produktionsledare på Billerud. Det finns en prislista inlagd i skördardatorn som styr. Datorn räknar ut vad som är det bäst betalda sortimentet och även vilken som är den bäst betalda längden vid apteringstillfället. Föraren väljer sedan att kapa stockarna enligt datorns förslag eller att aptera själv beroende på om det finns något på stammen – kvalitetsfel eller annat – som datorn inte kan bedöma.

Hur bra mäter skördaren?

Med prislistans hjälp styrs utfallet av timmer och massaved till de längder och dimensioner som industrin efterfrågar och är beredd att betala mest för. Det kallas värdeaptering.
– Moderna skördare har tekniska förutsättningar att mäta med hög precision, men mätresultat påverkas av en rad faktorer, säger Jörgen. Den viktigaste är kalibrering – att mätsystemet kontinuerligt justeras så att inga systematiska fel förekommer. Sedan påverkas mätningen av maskininställningar som tryck och matningshastighet samt mekaniska fel och förslitningar.

Yttre faktorer som kvistighet, grovlek, stammens form och barktjocklek samt temperaturväxlingar eller savningsperiod ändrar snabbt förutsättningarna för mätningen. Men en duktig maskinförare i en rätt inställd skördare apterar fram högsta värdet på virket, det kan man som skogsägare känna sig trygg med.

Vad är aptering? 

Aptering är när trädstammen vid avverkning kapas och delas upp i olika sortiment. Det är apteringen som slutgiltigt avgör värdet på din skog. 

Missa inte

Aktuella virkespriser

I prislistorna hittar du aktuella virkespriser för timmer och massaved i din region. Här finns även information om mätningar och dimensioner.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Håll koll på åtgärder i Skogsägarwebben

I Skogsägarwebben kan du som har en digital skogsbruksplan enkelt hålla koll på när det är dags att avverka, och se skogens hela historik.