Frågor och synpunkter

Hör gärna av dig till oss på Billerud om du har synpunkter eller funderingar omkring våra åtgärder i skogen eller vår övriga verksamhet.

Vänd dig i första hand till
Mattias Luxhöj von Knorring, Skogschef Billerud Wood Supply
Tel: 026-15 11 46
E-post: Mattias.LuxhojvonKnorring@billerud.com

 

Du kan också vända dig till ett av våra köpdistriktskontor med mer lokala frågor:

Köpdistrikt Norrbotten Norra
Köpdistrikschef Göran Nilsson
Tel: +46 73 096 92 69
E-post: goran.nilsson@billerud.com

Köpdistrikt Norrbotten Södra
Köpdistrikschef Lars Johansson
Tel: +46 73 096 92 69
E-post: lars.er.johansson@billerud.com

Köpdistrikt Uppland-Gästrikland
Köpdistrikschef Jonas Eklund
Tel: +46 72 222 44 75
E-post: jonas.eklund@billerud.com

Köpdistrikt Dalarna
Köpdistriktschef Lars Bergman
Tel: +46 280 135 02
E-post: lars.bergman@billerud.com

Köpdistrikt Södra Svealand
Köpdistriktchef Patrik Hellblom 
Tel: 0224- 10880
E-post: patrik.hellblom@billerud.com

Köpdistrikt Hälsingland
Köpdistrikschef Anders Lundberg
Tel: 0278-27171
E-post: anders.lundberg@billerud.com

 

För kontakt med personer med övergripande ansvar:

Mattias Luxhöj von Knorring, skogschef (skogsskötsel, miljö, viltfrågor)
Tel: 026-15 11 46
E-post: Mattias.LuxhojvonKnorring@billerud.com

Roland Carlsson, virkeschef (virkeshandel och transporter)
Tel: 073 257 63 13
E-post: roland.carlsson@billerud.com

 

här finns vi

Billerud Wood Supply

801 81 Gävle

+46 26 15 10 00 infoskog@billerud.com