Trygga skogens återväxt

Det bästa sättet att lyckas med sin skogliga nyplantering är att redan vid avverkning bestämma sig för hur man ska gå tillväga med beställning av markberedning och plantering.

Stefan Larsson är skogsvårdsledare på Billerud och har lång erfarenhet av vad som krävs för att ny skog ska få rätt förutsättningar från start. Hans bästa tips är att vara ute i god tid och inte vänta för länge efter avverkningen med att plantera nytt.
– Den som väntar fem till sex år efter avverkning får mycket sämre förutsättningar. Då har konkurrerande vegetation hunnit etablera sig vilket försvårar föryngringen.

Så säger lagen


I Sverige måste den som avverkar skog enligt lag säkerställa att ny skog växer upp. De flesta väljer att markbereda och plantera, vilket även är den säkraste metoden. Skogen kan också fröså sig själv under förutsättning att man har sparat träd vid avverkningen. Ett annat alternativ är att så i samband med markberedningen, men det är en mer långsam och osäker process, framför allt längre söderut i Sverige där gräsväxt snabbt tar över.

Plantera tidigt på våren


Om det visar sig att frödsådden inte har tagit sig kan man bli anmodad att plantera ny skog av Skogsstyrelsen. Redan tidigt på säsongen, så fort tjälen kommit ur marken, ska plantorna ner i jorden.
– Då finns det fukt i marken och det blir en lättare hantering av plantorna, säger Stefan. Sedan har plantan hela säsongen på sig att växa till sig. Det går att plantera senare, även på hösten, men våren är den bästa tiden.

En bra tidplan för plantering är att vänta två somrar efter avverkning.

Plantorna ska beställas från plantskolan ett och ett halvt år i förväg om man vill vara säker på att få rätt mängd och sort i rätt tid. Ju mer udda träslag, desto längre framförhållning krävs vid beställning.
– En bra tidplan för plantering är att vänta två somrar efter avverkning, därefter markbereda på hösten och plantera nästkommande vår, säger Stefan.

Antal plantor per hektar


Det behövs mellan 2 000 och 2 500 plantor per hektar vilket innebär att man sätter dem med 2 till 2,5 meters mellanrum ”i kvadrat”. Detta gäller oavsett trädslag. Bättre jord kan bära fler träd och då kan man plantera något tätare. Plantorna kan beställas i olika storlek och i två sorter: barrotsplantan eller den vanligare täckrotsplantan.

Täckrotsplantan, som kommer med en jordklump runt rötterna, kan planteras med rör och är därför lättare och billigare att plantera. Barrotsplantorna är större och har ingen jord runt rötterna. Denna typ av plantering är vanligare i södra Sverige.
– Det vanligaste och bästa sättet att plantera är att göra det för hand, säger Stefan. Det finns maskiner som fungerar bra men det blir väldigt dyrt jämfört med manuell plantering. Dessutom är det så att det finns inget som kan konkurrera ut det mänskliga ögat vid plantering.

Bra att veta om återväxt


Ståndortsanpassning innebär att välja rätt planta till rätt mark. Tall klarar torrare och magrare jord medan granen vill ha fuktig och bördig jord. Den mesta skog som planteras i Sverige är tall ochgran, lövskogen står för en liten andel men är i ökande.

Markberedning görs efter föryngringsavverkning. Syftet är att ta bort konkurrerande vegetation och vända upp mineraljorden vilket ger en liten odlingsbädd för plantan eller det frö som ska gro. Markberedningen ger även ett bra skydd mot snytbaggen.

Snytbaggen är de unga plantornas värsta fiende och den dras till hyggen där den förökar sig. Baggen gnager av barken så att plantorna dör. Man kan välja plantor med snytbaggeskydd - genom att behandla plantorna med lim och sand skyddas plantan på ett miljövänligt sätt.

Planera tiden. Vänta två somrar efter avverkning, markbered därefter på hösten och plantera nästkommande vår.

Missa inte

Markberedning ger skogen en bra start

Har du nyligen föryngringsavverkat i skogen? Då är det tid att börja planera för markberedning som nästan alltid ger det bästa utgångsläget för...
Fritid i skogen

Glamping är grejen

Vill du njuta av övernattningar ute i naturen men ändå ha det bekvämt? Då är glamping något för dig.

Plantering – så gör du

Planteringen är det första steget till en skog som ska växa i 80 till 100 år. Välj de plantor som har bäst förutsättningar för din mark och förber