Frågor och synpunkter om skogscertifiering?

Har du frågor och/eller synpunkter gällande Billeruds skogcertifieringsarbete (FSC och PEFC) eller vill framföra klagomål avseende brister kopplade till Billeruds skogscertifieringar så ska du självklart kontakta oss.

Välkommen att kontakta oss på Billerud via e-post nedan.

infocertifiering@billerud.com

 

Information om kontaktuppgifter hittar du här:

Hitta medarbetare - Billerud (billerud.se)  

 

Billerud hanterar alla inkommande frågor, synpunkter och klagomål enligt denna rutin: Rutin - Certifiering

 

Samtliga inkommande ärenden stäms av och läses veckovis varefter avsändaren ska få en första återkoppling inom 10 arbetsdagar. Avsändaren får återkoppling med slutsatser och eventuella resultat så snart det är möjligt utifrån ärendets omfattning.

 

Om ärendets typ är av allvarligare karaktär upprättas en intern avvikelserapport i Billeruds interna system. Detta innebär att ärendet dokumenteras, utreds och att det tas fram, planeras samt genomförs korrigerande åtgärder.

 

Du kan skicka in klagomål anonymt, men ju mer uppgifter du skickar in desto större möjlighet har vi att utreda klagomålet. För att du ska kunna få återkoppling måste du ange minst en kontaktväg. Vi behandlar alla inkommande personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om detta här: Extern integritetsinformation - Billerud (billerud.se)

 

Länk till info om klagomål på FSC Sveriges hemsida: Lämna synpunkter och klagomål (fsc.org)

 

Om du upplever att Billerud inte svarar enligt förväntan finns möjlighet att vända dig direkt till det certifieringsföretag som reviderar och ställer ut certifikat. Certifieringsföretagens roll är att se till så att certifikatsinnehavare följer standardens krav och regler.

 

Billerud arbetar med flera olika certifieringsföretag. Kontaktuppgifter i Sverige, utifrån vilken standard som avses, hittar du nedanför. För övriga certifikat, främst utländska, hör av er till oss så guidar vi er till rätt certifieringsorgan i respektive land.

 

CoC samt Controlled Wood eller Controlled Sources i Sverige – Köp och försäljning av certifierade produkter, Spårbarhet och kontroll av råvarans ursprung mm: se.forest@sgs.com

 

FM Bergvik (FSC och PEFC) – Skogsbruk på Bergvik Skog Östs fastigheter: karina.kitnaes@wsp.com

 

FM Gruppcertifiering (FSC och PEFC)  Skogsbruk på fastigheter inom Billeruds gruppcertifikat inklusive Billeruds egna skogsfastigheter: karina.kitnaes@wsp.com

 

Om du inte är nöjd med det svar du får från certifieringsföretaget har du möjlighet att vända dig till dess ackrediteringsenhet:

 

PEFC: www.swedac.se, använd kontaktformuläret under fliken kontakt.

FSC: accreditation@fsc.org

 

Om du har synpunkter på hur den svenska FSC-standarden är utformad, eller hur FSC Sverige fungerar och agerar i olika frågor, kontakta Skogs- och standardansvarig Henrik von Stedingk på Svenska FSC: h.stedingk@se.fsc.org