Håll koll på skatten

Som skogsägare är du näringsidkare och bör planera din skatt precis som andra företagare. Det kan vara bra att ta hjälp för att inte missa möjligheter till avdrag.

En grankotte ligger på marken i gräset.

– Eftersom man som skogsägare ofta har en ojämn inkomst är det klokt att fördela inkomsten över flera år, säger Helena Löthgren, rådgivare på LRF Konsult. Det finns flera sätt, ett är att skapa en betalningsplan med virkesköparen och på så vis fördela inkomsten så att den betalas ut över flera år, säger hon. Då slipper du skatta för hela beloppet det första året.

Missa inte skogsavdraget

Det så kallade skogsavdraget är ett avdrag som skapas vid köp av en skogsfastighet och innebär att ett visst belopp kan tas ut skattefritt, på upp till 50 procent av köpeskillingen på skogen, maximerat utifrån det avdragsutrymme som skapas vid köpet. Skogsavdraget ligger oskattat tills den dagen fastigheten säljs. Om fastigheten ges i gåva ärvs både det utnyttjade oskattade skogsavdraget och även det onyttjade skogsavdragsutrymmet.

– Om man inte har omedelbar nytta av sina skogsinkomster, är det bra att sätta av pengar till ett skogskonto, säger Helena. Då kan man fördela inkomsterna över flera år. Du får sätta av 60 procent av intäkterna från avverkningsrätt och 40 procent på leveransvirke i max tio år och kan under den tiden ta ut pengarna i den takt som passar verksamheten.

Det finns förslag på att regleringsmöjligheten med ett skogskonto kan komma att tas bort. Därför rekommenderar Helena att nyttja skogskontot fullt ut nu och att den som har möjlighet bör sätta in pengar på det, i samband med att deklarationen lämnas in.

Vill man inte låsa pengar på ett skogskonto finns det andra sätt att sprida ut inkomsterna: med periodiserings- eller expansionsfonder. I en periodiseringsfond kan en del av skatten skjutas upp i högst sex år. Med en expansionsfond betalar du en del av skatten direkt när du sätter av till fonden och får tillbaka den när fonden upplöses. Syftet med en expansionsfond är att du ska kunna återinvestera vinsten i företaget till låg skatt.

Ersättningsfond – så funkar det

Om du råkar ut för skador på din skog och får rätt till försäkringsersättning är det smart att placera den i en ersättningsfond. Då kan du köpa ny mark utan att behöva skatta för försäkringspengarna. Det gäller även om din mark blir skyddad som naturreservat.

Missa inte

Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Koll på ekonomin i Skogsbrukswebben

Ta hand om din skog digitalt via webben eller en app. Här kan du läsa mer och skaffa dig en inloggning till Skogsbrukswebben.
Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Rådfråga en virkesköpare

Hos Billerud får du en personlig virkesköpare som du kan diskutera alla skogsåtgärder med. Kontakta din virkesköpare.