Nyheter

Nyhet
2023-03-22 14:16:14

Satsning på skogsbränsle

Grot står för ”grenar och toppar”. Om förutsättningarna är rätt går det att ta ut grot ur skogen och låta den flisas och användas som biobränsle i värmeverk.
Nyhet
2023-03-22 11:24:49

Se till skogen efter vintern

När vintern börjar ebba ut är det tid att se över i vilket skick skogen är och om något behöver åtgärdas i den.
Nyhet
2023-02-14 10:40:50

Tallen på väg tillbaka

Trenden har vänt – andelen tall ökar för första gången på många år och utvecklingen går äntligen åt rätt håll.
Nyhet
2023-02-06 15:25:53

Skogsbruksplanen hjälper dig planera

En uppdaterad skogsbruksplan ger en tydlig översikt över innehav, tillväxt, behov av skötsel och möjligheter till skörd. Skogsbruksplanen är basen för ett effektivt och hållbart skogsbruk.
Nyhet
2023-02-06 15:22:12

Chans till sommarjobb

Varje år sommarjobbar närmare 450 ungdomar och unga vuxna inom Billerud. Att trygga framtida kompetens och erbjuda erfarenheter till ungdomar är en del i företagets hållbarhetsarbete.
Nyhet
2023-01-25 16:52:03

Billerud utökar sin skogliga verksamhet

Billerud satsar vidare för att bli en ännu bättre, långsiktig och värdefull partner till privata skogsägare. Dagens koncept och tjänster vidareutvecklas, i syfte att ytterligare stärka utbudet och höja servicegraden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev