Vem ärver skogen?

Många är de bråk, skattesmällar och rättsprocesser som hade kunnat undvikas om familjemedlemmarna hade skrivit ned sina överenskommelser medan tid fanns. Gör inte om andras misstag – skriv avtal.

Äldre man och en liten flicka plockar bär i skogen.

Ett tragiskt och alltför vanligt scenario som familjerättsjuristen Kristin Nilsson på rådgivningsbyrån Fyrklövern i Mälardalen ofta möter i sitt jobb är skilsmässor mitt i livet där den ena parten, oftast kvinnan, plötsligt står helt utan tillgångar.

– Det kan vara fall där mannen genom äktenskapsförord står som ensam ägare av gården och tillhörande mark, men båda har arbetat på gården och haft den som enda inkomst, som i sin tur kanske inte har givit en tillräcklig pension. När de skiljer sig står då kvinnan helt lottlös eftersom hon har förlorat både sitt hem och sitt jobb. En fullständig katastrof.

Skriv avtal

Som tur är går de allra flesta familjerättsliga fall att lösa, även om det bästa hade varit att förebygga dem: att skriva avtal över vad som ska hända när livet förändras.

I fallet ovan hade paret, medan de fortfarande var gifta, kunnat komma överens om att kvinnan skulle vara tillförsäkrad en viss andel av gårdens värde vid skilsmässa eller dödsfall. En möjlighet att starta om på nytt när hon förlorar allt, helt enkelt.

– De viktigaste familjerättsliga avtalen är testa­mente och äktenskapsförord alternativt sambo­avtal, säger Kristin. Många tycker det är svårt att ta upp sådana här praktiska och lite krassa saker i en relation eftersom man inte vill tänka tanken att det en dag kan ta slut på ett eller annat sätt. Jag brukar säga att faktiskt 100 procent av alla äkten­skap upphör, förr eller senare. Antingen genom skilsmässa eller dödsfall. Så att ta upp sådana här saker är något man bara ska göra, om inte annat för att skydda familjerelationerna.

Sambor som bor på sin skogsfastighet bör skriva ett samboavtal, annars kan sambolagen gälla vid en eventuell separation. Gäller sambolagen splittras bostadsfastigheten och bohag mellan parterna, oavsett vem som står på köpekontraktet. Sambor ärver heller aldrig varandra vid dödsfall, inte ens om de har gemensamma barn. Det är därför myck­et viktigt att skriva ett gemensamt testamente där det framgår att den efterlevande ska ärva allt som barnen inte enlig lag har absolut rätt till, den så kallade laglotten. Annars ärver barnen allt och sambon inget.

Ska något vara enskild egendom?

Ska man gifta sig bör man diskutera om några tillgångar ska vara så kallad enskild egendom, det vill säga skyddade från bodelning vid en eventuell skilsmässa, och skriva detta i ett äktenskapsförord.

– Det är väldigt viktigt att den andra parten är införstådd med vad detta innebär: att man ej kan kräva en del av den enskilda egendomen i efter­hand, säger Kristin. Det är särskilt viktigt om det till exempel gäller mark som båda sköter och har ett engagemang i. Skriver man dessutom ett utförligt testamente har man gjort mycket för att förebygga eventuella konflikter. Ett testamente ska vara ett levande dokument som skrivs om allt eftersom livet förändras.

– När en skogsägare har gått bort ska bo­uppteckningen upprättas av en jurist, helst tillsammans med familjens ekonomiska rådgivare, säger Kristin. När det finns en näringsverksamhet att ta hand om bör man nämligen planera över­gången av egendomen på rätt sätt skattemässigt.

– Den avlidne kan ha sparade underskott som kan nyttjas mot intäkter genom exempelvis avverkning, i annat fall går underskotten förlorade. Underskott får nämligen inte tas över vid arv. Då kan den efterlevande göra arvsavståenden till dess att familjen har möjlighet att avveckla eller planera övergången av företaget på ett så bra sätt som möjligt. Har du någon fundering kring området finns våra virkesköpare till hands för att stötta er i denna process.

Missa inte

Skogsskötsel

Aktiv skogsägare på distans

Ungefär en av fyra skogsägare bor inte på sin fastighet. Med dagens teknik och en bra kontaktperson är det fullt möjligt att sköta skogen...
Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Rådfråga en virkesköpare

Hos Billerud får du en personlig virkesköpare som du kan diskutera alla skogsåtgärder med. Kontakta din virkesköpare.

Aktuella virkespriser

I prislistorna hittar du aktuella virkespriser för massaved i din region. Här finns även information om mätningar och dimensioner.