Traktdirektiv och karta

Traktdirektivet är en del av instruktionen till entreprenören. Tillsammans med kartan ger det underlag till entreprenören, något som behövs för att avverkningen ska kunna genomföras på ett korrekt sätt.

Skogsmaskin avverkar i vintermörkret.

Innan Billerud kan lämna ut karta och traktdirektiv till en entreprenör måste en anmälan göras till Skogsstyrelsen om att en föryngringsavverkning ska ske, om den är större än 0,5 hektar. 

Skogsstyrelsen har då sex veckor på sig att hinna undersöka om det finns något som hindrar avverkning. I våra system har vi direktkontakt med Skogsstyrelsen. När vi hjälper till med avverkningsanmälan så avslutar vi också planeringsarbetet med kartan och traktdirektivet. 

Kartan läggs in i avverkningsmaskinens dator, så att föraren kan se på skärmen precis var han är även om det är mörkt. Det är viktigt att alla gränser följs och att hänsyn tas på rätt plats i skogen. 

Uppföljning och avvikelser

I traktdirektivet finns uppgifter om till exempel känsliga passager eller om marken bara får köras på när det är tjäle. Det finns utrymme för att registrera uppföljning, som antal lämnade träd och högstubbar om naturvården är inriktad på sådana åtgärder. I direktivet registreras också eventuella avvikelser mot instruktionen, för att de om möjligt ska kunna rättas till efteråt. 

Även volyms- och trädslagsuppgifter är viktiga, både för dig som skogsägare och för din kund som förväntar sig leverans av virket enligt avtal. Det är alltså en lång kedja som måste fungera från det att virkesaffären görs upp med skogsägaren till det att virket levererats. 

Entreprenören antecknar sina synpunkter på avverkningen. Detta ger värdefull återföring till planerare, produktionsledare och virkesköpare, som kan informera dig som skogsägare om hur avverkningen på din skog gick.

Missa inte

Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Få hjälp med avverkning

Inom Billerud har vi stor kunskap om föryngringsavverkning och planerar tillsammans med dig. Kontakta din virkesköpare.
Två stora virkestravar vid väg.

Vi köper ditt virke

Det är smidigt att sälja virke till Billerud. Vi kan antingen ta hand om hela jobbet, eller så kan vi hämta upp ditt redan avverkade virke.