Om oss

Om Billerud Wood Supply

Här har vi samlat information om våra policys och riktlinjer, certifieringar och resultat.

Resultat

Våra interna & externa revision visar att vi följer våra uppsatta policys och riktlinjer och att vi uppfyller kraven i certifieringarna väl.

EU-medel

Som mottagare av EU-medel är Billerud skyldiga att redovisa åtgärderna på vår webbplats. Här följer en lista på finansierade åtgärder.

Bergvik Skog Öst

Här har vi samlat information om Bergvik Skog Öst