Skogsekonomi

Det finns många parametrar som tillsammans bygger en god skogsekonomi. Grunden är en välskött skog med god tillväxt som kan ge bra avkastning.

En skogsbruksplan ger dig den framförhållning och översyn du behöver i ditt skogsbruk. Vi på Billerud hjälper dig gärna med både ett samarbetsavtal och en skogsbruksplan vilket du kan läsa mer om nedan.

Som skogsägare har du även behov av att känna till vad som gäller för deklaration och skatter, ha koll på dina försäkringar och hur du bäst kan tänka när det blir dags att lämna över skogen till yngre generationer. Läs mer i menyn samt nedan.

Mer om

Skogsbruksplan – ett verktyg för din skogsskötsel

En skogsbruksplan är ditt viktigaste verktyg som skogsägare. Med planen som underlag kan du planera dina åtgärder i skogen.

Samarbetsavtal

Vi på Billerud har tagit tagit fram olika samarbetslösningar som kan hjälpa dig. Läs om om hur vi kan hjälpa dig och din skog.

Vi hjälper dig

Vår samlade erfarenhet på Billerud är till låns för dig som vill veta hur du ska öka värdet på din skog. Vi hjälper dig.