Resultat

Här redovisar vi sammanställda resultat från Billerud Skogs interna och externa revisioner samt från skogliga uppföljningar.

Resultatet av revisionerna visar att vi följer våra uppsatta policys och riktlinjer och att vi uppfyller kraven i certifieringarna väl. De avvikelser vi finner rör framför allt dokumentation, kompetensutveckling och i viss mån arbetsmiljö. Det är sällan vi finner avvikelser kopplade till våra skogliga åtgärder.