Så här jobbar vi

Vi på Billerud verkar för ett hållbart skogsbruk och köper bara virke från välskötta skogar. Alla skogliga åtgärder och avverkningar genomförs enligt våra riktlinjer. 

Skogsmasen i arbete med att avverka en solig vårdag.

Riktlinjer för virkesköp

Vi köper bara virke till våra egna industrier från välskötta skogar. Det innebär till exempel att vi inte köper virke från skyddade skogar eller genmodifierade träd. Vi följer självklart alla lagar samt våra egna affärsmässiga och etiska värderingar. I dokumentet nedan kan du läsa mer om detta.

Billeruds riktlinjer för virkesköp

Att avverka

När vi planerar en avverkning går vi systematiskt igenom hela trakten. Om marken inte redan har blivit uppmätt så taxerar vi den för att bland annat kunna uppskatta volym, trädslag och timmerandel. Du som skogsägare är alltid välkommen att vara med, så att vi tillsammans kan bestämma vilka hänsyn som ska tas till natur- och kulturmiljö.

Med hjälp av en GPS-utrustning märker vi ut platser för särskild hänsyn på den digitala kartan. Om det finns passager över vattendrag så planerar vi för dem. Vi passar även på att planera för den kommande föryngringen. Genom att titta på hur den gamla skogen klarat sig går det lättare att skapa förutsättningar för en bra föryngring av den nya skogen. 

Mer om avverkning

Certifierade entreprenörer

Alla entreprenörer som arbetar för oss har kompetensbeviset Grönt Kort i Skogen och är PEFC-certifierade. Det innebär att entreprenörerna har grundläggande kunskap i bland annat ståndortsanpassning, naturhänsyn och egenkontroll. De måste dessutom följa gällande kollektivavtal och arbetsmiljöregler för sina anställda.

Mer om certifiering

Missa inte

Vill du veta mer om att sälja virke?

Vänd dig direkt till din lokala virkesköpare om du har frågor kring hur virkesförsäljningen går till, eller var i processen din avverkning ligger.
En röd stuga vid sjö och skog.

Certifiera din skog

Vill du ha ett skogsbruk som är miljöanpassat, tar social hänsyn och är ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt? Då ska du certifiera din skog.