Förädlade plantor

I takt med att efterfrågan på förnybar råvara från skogen ökar så behöver vi också öka tillväxten i våra skogar, till exempel med hjälp av förädlade plantor.

I dag är de allra flesta plantor som används förädlade, det vill säga att de härstammar från utvalda träd med god tillväxt och bra kvalité. De utvalda träden odlas sedan i en fröplantage.

 

De första fröplantagerna i Sverige anlades redan under slutet på 1940-talet och i dag kan vi börja dra fördelarna från den tredje omgångens fröplantager som anlades i slutet på 1990-talet. Det tar 25–30 år från fröurval till färdig planta.
– Syftet med skogsträdsförädling är att ge skogsbruket ett så bra plantmaterial som möjligt, säger Johan Wallinder, verksamhetsutvecklare skogsvård på Billerud. I jämförelse med det lokala ursprunget ger dagens förädlade plantor en högre tillväxt med ungefär 10 till 15 procent. För plantorna från den tredje omgångens plantager ser den ut att bli ännu högre.

Bättre motståndskraft

Förädlade plantor ger en högre kvalité med rakare stammar, finare kvist och färre dubbeltoppar. De har även en högre densitet och bättre motståndskraft mot skador.
– Som skogsägare får man därmed en högre volymproduktion och en bättre kvalité i sin skog, vilket ger en högre avkastning per hektar och kortare omloppstid, säger Johan. För att hålla skogsproduktionen uppe och även avsätta skog för naturvårdsändamål, behöver vi fortsätta att förbättra vårt plantmaterial. Vi behöver växtliga skogar – för en hög virkesproduktion och för att binda koldioxid.

 

Men förädlade plantor är inte hela lösningen.
– För att få ett bra resultat i sin föryngring behövs alltid en ståndortsanpassad markberedning som ger bra planteringspunkter, en bra utförd plantering och i trakter med snytbagge ett bra snytbaggeskydd, säger Johan.

 

Att föryngra sin skog efter en avverkning innebär alltid en viss kostnad.
– Det lönar sig dock alltid att välja ett bra plantmaterial och att göra rätt från början.

Läs mer

Skogsskötsel

Aktiv skogsägare på distans

Ungefär en av fyra skogsägare bor inte på sin fastighet. Med dagens teknik och en bra kontaktperson är det fullt möjligt att sköta skogen...
Skogsskötsel

Säker röjning

Skogsarbete innebär alltid en viss risk men med rätt kunskap, medveten inställning och bra utrustning kan man undvika tillbud och olyckor.
Skogsskötsel

Certifiering skapar hållbara skogar

År 1997 certifierades det första skogsföretaget i Sverige. Sedan dess har allt fler skogsägare anslutit sig. Detta har ökat mångfalden i skogarna...