Behandling av personuppgifterBillerud Skog & Industri AB (556023-8338), Korsnäsvägen 181, 804 23 Gävle ("Billerud"), behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som lämnas till oss i samband med avtal om jaktupplåtelser. Personuppgifterna kan bland annat inkludera namn och kontaktuppgifter samt, vid jaktupplåtelse till privatpersoner, personnummer. Personuppgifter kan även komma att inhämtas från offentliga register för det fall uppdatering av personuppgifterna behöver ske.

Vi behandlar personuppgifterna för att administrera vår avtalsrelation. Som rättslig grund för vår behandling tillämpar vi en intresseavvägning där vi bedömt att vårt intresse av att behandla uppgifterna för angivna ändamål väger tyngre än de registrerades intresse. Vi kan även behandla personuppgifterna för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag, t.ex. bokföringslagen, och då är vår rättsliga grund fullgörande av rättslig förpliktelse.

Vi behandlar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. enligt vad som krävs enligt bokföringsregler.

För att se vilka rättigheter de registrerade har i samband med vår behandling av personuppgifterna och för att få ytterligare information, inklusive kontaktuppgifter, besök denna sida.

Vid jaktupplåtelse till någon som inte är privatperson åtar sig jaktlaget (eller motsvarande organisation) att lämna ovan information till berörda individer inom jaktlaget.