Sköt om din skog

Skogen behöver tas om hand för att den ska må bra. Som skogsägare har du en fantastisk möjlighet att förvalta, men också ett ansvar att sköta om, skogen på bästa sätt. Gör du rätt saker i rätt tid ökar du dessutom det ekonomiska värdet på din skog.

I fokus

Skogsbruksplan för effektiv skogsskötsel

En skogsbruksplan är det viktigaste verktyget, en plan för dina åtgärder och ett bra beslutsunderlag för skogsbruket.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Planera på Skogsägarwebben

På Skogsägarwebben finns all information på ett och samma ställe. Ta hand om din skog online, via webben eller en app. Läs mer och logga in här.

Avverkningsmaskin avverkar mossiga träd.

Är det dags för avverkning?

Föryngra när skogens tillväxt har kulminerat och lönsamheten är som störst. En lyckad avverkning lägger också grunden för framtidens skog.
Avverkningsmaskin i skogen.

Gallring gynnar skogen på sikt

Planera din gallring så att du skapar de bästa förutsättningarna för din skog att växa. Målet är att skapa ett bestånd med hög virkeskvalitet.
två skogsarbetare med motorsågar och utrustning i skogen på väg för att röja.

Så lyckas du med röjningen

En av de viktigaste investeringarna du kan göra som skogsägare är att röja skogen. Röjning är kanske den åtgärd som påverkar din skog mest.

Blåsippor i en skogsbacke.

Etablera ny skog på bästa sätt

Det finns olika sätt att skapa återväxt i skogen. Vilken är den bästa för dig? Välj metod utifrån de lokala förutsättningarna på din fastighet.
En vacker väg genom skogslandskap på hösten.

Förbättra skogsbilvägen

Ett väl fungerande vägnät underlättar arbetet i skogen och sparar på både kostnader och miljö. Det kan löna sig att investera i en skogsbilväg.
Björkdunge vid en äng.

Naturvård gör skogen vackrare

Genom att lämna vissa trädslag och känsliga områden orörda vid röjning tar du hänsyn till miljön och framtida naturvärden.