Certifiera för ett hållbart skogsbruk

Efterfrågan på miljövänligt producerat trä växer stadigt. Genom att certifiera din skog tar du ansvar för ett hållbart skogsbruk och blir mer konkurrenskraftig. Vi certifierar enligt FSC® (FSC-C023846) och PEFC (PEFC/05-31-78). 

Att kunna erbjuda miljömärkta produkter ökar svenska skogsägares och skogsindustrins konkurrensfördel gentemot andra producenter samt konkurrerande material, som plast och metall. 

Billerud verkar för ett hållbart svenskt skogsbruk och har som mål att öka andelen certifierad råvara in till våra industrier. Kunder som köper vår papper och kartong ska kunna vara säkra på att råvaran i produkterna kommer från ansvarsfullt skötta skogar. Därför betalar vi en extra premie till skogsägare för certifierat virke. 

Grundkrav för att certifiera dig

Som certifierad får du ett kvitto på att du tar ett stort ansvar för ditt skogsbruk och att du är beredd att lägga dig en nivå ovanför lagkraven för att säkerställa det. Det är inte säkert att steget till ett certifierat skogsbruk är så långt – många skogsägare bedriver redan i dag sin skogsskötsel i enlighet med certifieringskraven.

Dessa grundkrav ska du uppfylla för att få certifiera dig:

  1. Fastigheten. Samtlig skogsmark inom respektive medlemskonstellation måste anslutas. Skogsägare med ett fastighetsinnehav större än 5000 hektar har högre certifieringskrav än de som har mindre skog eftersom de påverkar en större yta skog.

  2. Lagar och långsiktigt åtagande. Certifieringarna grundar sig på att Sveriges lagar och andra regler alltid följs. Därutöver ska du som certifierad uppfylla kraven samt ha ett långsiktigt åtagande gentemot certifieringen. Det innebär till exempel att du efter en slutavverkning även tar ett stort ansvar i kommande åtgärder.

  3. Öppenhet och mål. Som certifierad skogsägare ska du ha en öppenhet i ditt skogsbruk och externa revisorer. Du ska ha ett definierat mål och visa vilken inriktning du vill ha på ditt skogsbruk. Målet kan till exempel vara att ha en god ekonomi inför ett kommande arvsskifte.

Här kan du läsar mer om vad certifieringen omfattar

 

Missa inte

Två män studerar en telefon i skogen.

Detta innebär certifiering

Ett certifierat skogbruk kräver aktiv skogsskötsel. Så här gör du för att leva upp till kraven i alla skogliga åtgärder.
Barrskog i vinterskrud.

Så går det till

När du väljer att certifiera din skogsfastighet får du en unik möjlighet att lära dig mer om hållbart skogsbruk. Så går det till steg för steg.
Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Din virkesköpare hjälper dig

För att certifiera skogen ska du vända dig till din personliga virkesköpare, som kan berätta mer om hur certifieringen går till.