Ny som skogsägare – hur gör jag?

Det är ett privilegium att äga skog, men också ett stort ansvar att förvalta en egen bit av jorden. Här är några viktiga punkter som hjälper dig att komma igång med ditt skogsbruk. 

Pojke på skogsstig plaskar i vattenpöl.

Ägandeform. Bestäm hur ägandeformen för din skog ska se ut. De flesta väljer att låta en enskild firma stå för ägandet. En fördel med det är att man kan ackumulera underskott och dra av dem mot framtida intäkter. 

Avtal. Gå igenom alla avtal, arrenden, samfälligheter och nyttjanderättsavtal som hör till din skog.

Ekonomi. Kontakta en ekonomisk rådgivare om du är osäker på hur du ska bokföra och deklarera för din skog – något du är skyldig att göra som skogsägare. Tänk över ekonomin – hur ser kassaflödet ut framöver, räcker pengarna till de åtgärder du vill genomföra i skogen eller behöver du ordna med finansiering? Hur ser underhållsbehovet ut för eventuella hus, diken, vägar med mera på skogsfastigheten?

Försäkringar. Skaffa en eller flera försäkringar mot storm och brand i skogen. Det är en låg kostnad i förhållande till vad det kostar dig som skogsägare om olyckan skulle vara framme.

Nuläge och planering. Skaffa dig en bild av både akuta skogsåtgärder och vad du behöver göra i skogen på lång sikt. Hur ser till exempel skogens tillväxt ut? Ta hjälp av oss på Billerud så får du en erfaren partner. 

Skogsbruksplan. Beställ en skogsbruksplan från oss på Billerud. Det är en affärsplan anpassad för skogsbruk som ger dig en överblick över kommande avverkningar och andra åtgärder. Skogsbruksplanen finns online och du når den antingen via dator, surfplatta eller smartphone. 

Röjsåg. Skaffa en röjsåg och tillhörande skyddsutrustning även om du har en mindre skogsfastighet. Det kan vara praktiskt att kunna göra en del röjning i skogen själv. Gå en utbildning i hur du hanterar sågen om du är nybörjare, till exempel genom Skogsstyrelsen.

Utbildning. Utbilda dig inom skog! Skogsägandet blir roligare och mer givande om du har kunskap om miljömål, skogsskötsel och ekonomi. Linnéuniversitetet i Växjö och Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala är exempel på lärosäten som har skogliga utbildningar.

Missa inte

Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Kontakta din virkesköpare

Med Billerud som skogspartner får du en personlig virkesköpare att diskutera alla skogsåtgärder med.

Skogsbruksplanen ger dig koll

En skogsbruksplan är ett effektivt sätt att hålla koll på dina skogsåtgärder. Så här gör du för att skaffa en.
Möt en skogsägare

Sköter skogen från andra sidan Atlanten

Trots att skogen ligger tusentals mil bort tvekade aldrig Mats Jonsson att behålla fastigheten i familjen. Från södra Kalifornien sköter han...