Avverkning innebär föryngring av skogen

Föryngringsavverkning är en stor händelse i en skogs omloppstid. Det innebär att du tar bort nästan alla träd inom ett visst område och ersätter dem med en ny generation skog.

Avverkningsmaskin avverkar mossiga träd.

Föryngringsavverkning görs när skogen är omkring 100 år gammal, då skogens tillväxt kulminerar och lönsamheten är som störst. Avverkningen är en stor ekonomisk möjlighet för dig som skogsägare, samtidigt som den får konsekvenser biologiskt för din mark. 

Bestäm typ av föryngring

Avverkningen förändrar tillfälligt miljön i skogen för djur och växter då mer ljus, vatten och näring blir tillgängligt. Redan innan avverkningen behöver du ta ställning till vilken föryngringmetod du ska använda:

  • Plantera nytt?
  • Är marken lämplig för skärm- eller fröträd?
  • Kan man använda samma föryngringsmetod för hela avverkningen?

Att behålla fröträd är lämpligt på marker där det växer lav, skärm är lämpligt där det finns sumpmossor. På övriga marker lyckas föryngringen bäst med plantering.

En lyckad virkesaffär

Att genomföra en virkesaffär är ett stort beslut man ställs inför som skogsägare. Tänk så här för en lyckad virkesaffär. Läs mer.

Planeringen inför en avverkning innehåller många moment. En bra traktplanering lägger grunden till ett smidigt genomförande. Läs mer.

 

Missa inte

Skogsmasen i arbete med att avverka en solig vårdag.

Så här avverkar vi

Om du låter Billerud avverka din skog är du i trygga händer. Alla entreprenörer är PEFC-certifierade och följer noggranna riktlinjer.

Sälja virke

Från kontrakt om avverkning till pengar på ditt konto. Vi tar ansvar för alla led i virkesaffären.
Uggla på i stubbe i urskogen.

Bevara områden med naturvärden

Det går att bevara områden med höga naturvärden som till exempel äldre lövskogar och dessutom få ersättning för det. Så här går det till.