Därför behöver du en skogsbruksplan

En uppdaterad skogsbruksplan är grunden för lönsamhet i skogen. Vi lät tre personer svara på vad skogsbruksplanerna betyder för dem i deras arbete.

Ett vit flygplan flyger över en grön skog.
En billig investering för den som har skog.
Torsten Larsson, ägare av 150 hektar skog utanför Gävle.

Hur länge har du använt dig av en skogsbruksplan?
– Ganska kort tid med tanke på hur länge jag har jobbat i skogen. Från början ville jag inte ha någon plan alls, jag tyckte det verkade dyrt och onödigt. Vad skulle jag med en sån till? Jag hade ju koll på vartenda träd i min skog och var så engagerad i den ändå. Men min hustru såg till att vi skaffade oss en skogsbruksplan till slut och det är jag väldigt glad för i dag. Virkesköpare Patrik Fredriksson på Billerud hjälpte oss att lägga upp planen. Den första gjordes 2009 och så förnyade vi den under 2015.

Varför ska man ha en plan, tycker du?
– Dels för att det är så intressant att läsa om sin egen skog. Att studera kartorna, se vilka områden som ska åtgärdas framöver och för att kunna gå tillbaka och läsa vad som gjordes tidigare. Dels är den tydlig och bra att ha när jag lejer hjälp för till exempel röjning eller om Billerud hör av sig med förslag på vad som bör göras. Skogen blir proffsigt skött med en skogsbruksplan. Nu vet jag dessutom exakt hur mycket skog jag har.

Finns det något tillfälle när den är särskilt värdefull?
– Till exempel i förhandlingar gentemot virkesköpare. Man har ett mycket bättre förhandlingsläge när man som skogsägare exakt vet vad man har att förhandla med. Man blir tryggare helt enkelt.

Digitala skogsbruksplaner blir vanligare.
Elisabeth Norsell Karlsson, entreprenör, Skog & Fritid i Bollnäs.

Hur bra är svenska skogsägare på att ha skogsbruksplaner?
– De blir bättre och bättre, intresset har helt klart ökat sedan 1980-talet. Nu för tiden är fler medvetna om fördelarna med en plan. Jag skulle säga att alla intressenterna är beroende av en uppdaterad skogsbruksplan. Virkesköparna kan till exempel ge bättre råd till markägarna om det finns en journal, så att säga. Dessutom är miljömedvetenheten större och sköter man om sin skog tar man ansvar för miljön. Ju mer det växer, desto mer koldioxid binds det. Även om man avverkar så ger det totalt sett bättre miljöeffekter än att inte göra något alls.

Hur går det till att upprätta en skogsbruksplan?
– Om man har kunskapen kan man göra en själv, men de allra flesta kontaktar sin virkesköpare eller en entreprenör som utfärdar skogsbruksplaner. Tillsammans kartlägger man beståndet och tittar på vilka åtgärder som bör göras. Vill man till exempel certifiera sin skog måste man ha en certifieringsanpassad skogsbruksplan. Där ska framgå vilka bestånd eller skiften som är avsatta för certifiering. Det är många regler att ta hänsyn till och är man inte påläst kan det vara bra att ta hjälp.

Hur länge gäller planen?
– En skogsbruksplan löper på tio år, sedan reviderar man den, alternativt förlänger tioårsperioden. Eftersom det händer saker hela tiden med en skog bör man uppdatera den ofta.

Vad kostar det?
– Cirka 130–220 kronor per hektar, men siffrorna är ungefärliga. Priset beror också på hur marken är disponerad. Det är till exempel lite dyrare om skiftena är utspridda.

Får man den digitalt eller i pappersformat?
– Planerna görs digitalt och sedan kan man välja att få den på papper också om man vill. Vissa delar plastas in så att den är lätt att ta med sig ut i skogen. Men nu vill de flesta kunna ha den i mobilen via olika appar.

Optimera ditt skogsägande med en plan.
Jonas Kling, virkesköpare på Billerud i Frövi.

Varför ska man ha en skogsbruksplan?
– För att kunna visa på skogens värden, både de biologiska och de ekonomiska. Det är till exempel viktigt att ha koll på sin skogs biotoper så att man inte förstör några naturvärden. Att marken har en biologisk mångfald är såklart eftersträvansvärt och viktigt för oss på Billerud. Sedan är det grundläggande med en skogsbruksplan för att som skogsägare kunna optimera sitt ägande, det vill säga att kunna få bästa ekonomiska vinning på sin skog. Framför allt är planen ett verktyg, en planeringshjälp så att man gör rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Som virkesköpare är det då mycket lättare att öka aktiviteten på ett område och i förlängningen bidra till en högre avkastning för markägaren.

Behöver man en skogsbruksplan även om man bara har en mindre skogsfastighet?
– Ja, om man vill få koll på skogens storlek och marktyp. Det är alltid klokt att ta reda på exakt vad man äger eftersom det kan handla om mycket pengar.

Vem uppdaterar planen?
– Både skogsägaren och den konsultfirma som har upprättat den kan uppdatera. Alternativt Billerud om det är vi som har gjort planen. Jag sköter oftast uppdateringarna åt mina leverantörer, till exempel efter gallring eller någon annan åtgärd. Ajourhållning är viktig eftersom uppdateringarna är grunden för nästa affär.

Detta innehåller skogsbruksplanen

  • Karta över fastigheten.
  • Beskrivning av skogen, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar. På kartan är skogen uppdelad i avdelningar, eller bestånd. På avdelningsbeskrivningen finns uppgifter om skogstillstånd och förslag på åtgärder för varje bestånd.
  • Sammanställning med uppgifter för hela fastigheten.
  • Uppgifter om virkesförråd. Dessa bygger på stickprov och är därför ungefärliga.

    Källa: Skogsstyrelsen

 

Missa inte

En röd stuga vid sjö och skog.

Grund för certifiering

För att certifiera skogen behöver du en skogsbruksplan. Certifiering visar att du bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk och tar naturvårdshänsyn.
Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Beställ en skogsbruksplan

Kontakta en virkesköpare om du har frågor om skogsbruksplanen eller vill gå vidare med att beställa en. Det är en klok åtgärd för skogens framtid.
Fritid i skogen

Glamping är grejen

Vill du njuta av övernattningar ute i naturen men ändå ha det bekvämt? Då är glamping något för dig.