Sätt mål för din röjning

Satsa på att sätta upp ett mål för din röjning så blir du nöjdare med jobbet. Vi hjälper dig att bedöma antal stammar du bör ha kvar efter att röjningen är avslutad.

Man märker ut vilka träd som ska avverkas.

Efter en röjning är målet att kvarvarande stammar ska vara oskadade och så jämnt fördelade i beståndet som möjligt. Jämna bestånd ska efter röjning i princip ligga på angivet stamantal enligt tabellen. Ojämna bestånd kommer i genomsnitt att ha ett lägre stamantal efter röjning än vad som anges i tabellen, eftersom glesare partier i beståndet inte ska kompenseras med höga stamantal i tätare partier. Variationer i bonitet inom beståndet bör tas med i bedömningen av stamantal.

Stamantalet motsvarar följande förband (avstånd mellan träden):

Stamantal per hektar Motsvarande förband (i meter)
4 000 1,6
3 000 1,8
2 500 2,0
2 300 2,1
2 100 2,2
1 900 2,3
1 700 2,4
1 500 2,6
1 300 2,8
1 000 3,2

 

Det maximala antalet stammar per hektar, inklusive lövträd, som ska utgöra produktionsbestånd fram till första gallring: 

Ståndortsindex Tall Gran Contorta Björk
  Max st/ha vid 5 m höjd Max st/ha vid 5 m höjd Max st/ha vid 5 m höjd Max st/ha vid 7 m höjd
28+ 2 200 (22) 2 200 (22)   1 600 (16)
26 2 100 (21) 2 100 (21)   1 500 (15)
24 2 000 (20) 2 000 (20)   1 400 (14)
22 1 900 (19) 1 900 (19) 2 000 (20) 1 300 (13)
20 1 800 (18) 1 800 (18) 1 900 (19) 1 200 (12)
18 1 700 (17) 1 700 (17) 1 800 (18)  
16 1 600 (16) 1 600 (16) 1 700 (17)  
14 1 500 (15) 1 500 (15) 1 600 (16)  
12 1 400 (14) 1 400 (14) 1 500 (15)  


Tabellen visar högsta tillåtna, och önskvärda, antal stammar efter röjning. Siffran inom parentes är maximalt antal stammar på en provyta på 100 kvadratmeter. St/ha = stammar per hektar.

Tycker du det är svårt att sätta mål för din röjning? Kontakta din lokala virkesköpare så får du hjälp.

Missa inte

Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Skogsägarwebben underlättar skogsbruket

I Skogsägarwebben kan du som har en digital skogsbruksplan enkelt hålla koll på när det är dags att röja, och se alla dina skogliga uppgifter.
Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Kontakta oss för att prata röjning

Våra virkesköpare kan hjälpa dig med alla frågor du har om röjning och andra skogliga åtgärder. Kontakta oss.