Anlägg ny väg

Vid avverkning i svårtillgängliga områden kan det vara en utmaning att få ut virket ur skogen till ett rimligt pris. Att anlägga en skogsväg i området kan löna sig – särskilt om flera skogsägare går ihop om projektet.  

Vacker skogsväg med lite timmer i förgrunden.

När det är långt till närmaste väg måste virket transporteras långa sträckor i terrängen, något som kan bli både kostsamt och orsakar markskador. Bra vägar som håller året om har man stor nytta av som skogsägare. Det ökar värdet på skogsfastigheten, lönsamheten blir bättre vid en avverkning om tillgängligheten är bra, tillsyn och skötsel av skogen underlättas, kostnaden för transporter vid till exempel plantering sjunker och markskadorna minskar.
– Terrängen, blöta området och naturvärden – allt klarar sig bättre om man har en väg i området, säger Jonas Kling, virkesköpare på Billerud.

Överenskommelse billigast 

Det vanliga tillvägagångssättet när man ska anlägga en väg är att låta Lantmäteriet göra en förrättning. Men om man är några skogsägare som är överens om vägen kan man göra en frivillig överenskommelse. Något som blir betydligt billigare.
– Man kan göra allt arbete själv eller anlita oss på Billerud för hjälp med andelsberäkning och anläggning av vägen, säger Jonas. Tidigare fanns det statsbidrag för att anlägga väg men sedan det togs bort i början av 90-talet har det byggts färre vägar i privatskogsbruket.

Allmän väg ska anmälas

När en ny väg ska anslutas till en allmän väg ska det anmälas till Trafikverket. Om vägen ska anslutas till en enskild väg görs en överenskommelse med den vägens ägare.

Missa inte

Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Vi hjälper dig med vägen

Låt oss hjälpa dig att räkna på den ekonomiska lönsamheten om du funderar på att investera i en skogsbilväg. Kontakta din virkesköpare.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Allt om din skog i Skogsägarwebben

Skogskartor och traktdirektiv om markberedning, plantering, röjning och mycket mer. Så här enkelt får du allt samlat i Skogsägarwebben.