Förbättra dina skogsvägar

Massaved och timmer avverkas numera under hela året. För att transportkedjan ska fungera oberoende av årstid och väder måste det finnas ett väl fungerande vägnät. Här får du tips på hur du förbättrar dina skogsbilvägar.

En vacker väg genom skogslandskap på hösten.

Ju mer tillgängligt virket i din skog är desto mer betalt får du. Skillnaden uppgår till mellan 20 och 30 procent av virkesvärdet. Det gäller alltså att planera för optimal transport av virket i både skogen och på vägarna. Det finns flera sätt att förbättra skogsbilvägarna.

Nybyggnation Kostnaden för att bygga en bra skogsbilväg som går att använda nästan hela året räknar man hem tack vare att skotningsvägen blir kortare. Kan man minska skotarens köravstånd med 300 meter kan det räcka för att få en positiv kalkyl på vägbyggnad. Kalkylen är naturligtvis också beroende på den totala mängden virke som transporteras på vägen. På Billerud har vi kalkylmodeller som kan hjälpa dig med din beräkning.

Förbättring Ett alternativ till nybyggnad av en skogsbilväg är att öka standarden på en traktorväg. Vägbygget består då i att man slätar till vägbanan och rätar ut kurvor utan att bygga upp någon ny väg. Dessa enkla åtgärder är relativt billiga och ger en väg som kan brukas under torra eller vinterkalla tider.

Upprustning och förstärkning Att dränera en befintlig väg med dikesrensning och trummor gör vägen farbar längre perioder under året. Lägger man på ett rejält bärlager där det behövs ökas vägens farbarhet ytterligare.

Om anläggning av vägar

  • Nybyggnation av väg ska anmälas till Skogsstyrelsen.
  • En skogsbilväg som ansluts till allmän väg måste ha tillstånd från Trafikverket.
  • Vägen ska byggas så att en lastbil med släp kan komma fram och vända.
  • Rätt placerade vägtrummor ska finnas där det behövs.
  • Vägen bör ha parkeringsfickor.
  • Avskrivning sker på tio år för nybyggnad av permanenta större vägar. Kostnader för underhåll, enkla drivningsvägar, basvägar samt avlägg direktavskrivs normalt och är därmed avdragsgilla samma år.

Missa inte

Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Allt om din skog i Skogsägarwebben

Skogskartor och traktdirektiv om markberedning, plantering, röjning och mycket mer. Så här enkelt får du allt samlat i Skogsägarwebben.

Aktuella virkespriser

I prislistorna hittar du aktuella virkespriser för timmer och massaved i din region. Här finns även information om mätningar och dimensioner.