Naturvård – få betalt för bevarad skog

Det är enkelt att bevara områden med höga naturvärden, till exemel äldre lövskogar. Dessutom kan du få ersättning för det. Så här går det till.

Tät barrskog och en uggla.

Projektet Nya Komet är ett nationellt arbetssätt för att hjälpa skogsägare att bevara de delar av skogen som anses vara speciellt värdefulla. Du avstår helt enkelt från att avverka i dessa områden mot en ekonomisk ersättning.
– Värdefulla områden kan vara gammelskogar, äldre lövskogar, sandskogar, kalkskogar och brandpräglade skogar, säger Helena Ringblom på Skogsstyrelsen. I områden med stora biologiska värden är variation den viktigaste faktorn.

Det finns tre sätt att skydda skogen, med olika villkor:

  • Naturvårdsavtal – här kan avtalstiden variera.
  • Biotopskydd – varar för all framtid.
  • Naturreservat – varar för all framtid.

Den ekonomiska ersättningen varierar beroende på skyddsform. För ett naturvårdsavtal räknar man på områdets virkesvärde minus avverkningskostnader, rotnetto, och tiden som avtalet tecknas för.
– Det innebär till exempel att för ett 50-årigt avtal får du cirka 60 procent av rotnettot i ersättning, säger Helena. Utöver det tillkommer en engångsersättning som du får när du tecknar avtalet.

Vill du bevara din skog?

  1. Fundera på områdets naturvärden och vilken skyddsform som kan passa bäst. Området bör vara större än tre hektar (större än två hektar i Mälardalen och söderut). De flesta länsstyrelser har på sina hemsidor beskrivit vilken sorts skog som prioriteras i just det länet.
  2. Fyll i en intresseanmälan på Naturvardsverket.se. Skriv under och skicka till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen där du har din fastighet. Bifoga karta.
  3. En handläggare gör normalt ett fältbesök för att bedöma området och diskutera skyddsform, avgränsning och områdets speciella naturvärden.
  4. Ärendet prioriteras efter länets skogsstrategi. Efter en överenskommelse mellan dig och myndigheten om skyddsform, kan beslut tas, avtal skrivas och ersättning betalas.

Missa inte

Fritid i skogen

Glamping är grejen

Vill du njuta av övernattningar ute i naturen men ändå ha det bekvämt? Då är glamping något för dig.
Man i skogen med mätverktyg som lyfter på kepsen.

Din virkesköpare hjälper dig

För att certifiera skogen ska du vända dig till din personliga virkesköpare, som kan berätta mer om hur certifieringen går till.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.

Allt om din skog i Skogsägarwebben

Skogskartor och traktdirektiv om markberedning, plantering, röjning och mycket mer. Så här enkelt får du allt samlat i Skogsägarwebben.