Granbarkborren

Granbarkborren är ett stort hot mot våra granskogar i dag. Vi har samlat viktig information om hur du upptäcker angreppen och vad du som skogsägare kan göra för att bekämpa skadedjuren.

Granbarkborren kryper på trädstam.

Under 2019 orsakade granbarkborren skador på runt 7 miljoner kubikmeter skog, i södra och mellersta Sverige, till ett värde på tre miljarder kronor. Det gjorde 2019 till det värsta året hittills och problemen, som tidigare mestadels berört Götaland, har spridit sig norrut och berör numera nästan hela Svealand.

2020 väntas ungefär bli ett år i paritet med 2019. Granbarkborren är i dag ett så allvarligt hot mot svenskt skogsbruk att Sveriges regering avsatt 90 miljoner kronor för att under tre års tid bekämpa granbarkborren i de svenska skogarna. Som skogsägare behöver du hålla koll på om din skog är angripen och hur du bekämpar granbarkborren.

Granbarkborren gör en större modergång och från den sprids larvgångarna.

Stressade granar saknar motståndskraft

När granarna utsätts för yttre påfrestning som stressar dem blir de lätta byten för granbarkborren. Efter stormar, som Gudrun 2006, eller extrem torka, som sommaren 2018, finns många granar i skogen som saknar tillräcklig motståndskraft. Friska granar har en god motståndskraft, exempelvis dränker de sina angripare med kåda men stressade granar har sämre förutsättningar att värja sig. Träden dör istället när barkborren under sin utveckling äter upp innerbarken där granen transporterar sin näring.

Läs mer

Upptäck granbarkborrens angrepp

Tajming är A och O för att kunna upptäcka angreppen från granbarkborren i tid. Var ute i skogen minst var fjärde vecka mellan början av maj och...

Bekämpning av granbarkborren

Som skogsägare kan du bekämpa granbarkborren på flera olika sätt. Vi har samlat de vanligaste metoderna och hur du ska gå till väga.

Kontakta en virkesköpare

Ta kontakt med en virkesköpare i din region, eller sök efter din personliga virkesköpare.