Välj rätt samarbetsavtal

Ingen skog är den andra lik. Detsamma gäller skogsägare. Därför har vi på Billerud tagit fram olika samarbetslösningar som kan hjälpa dig i ditt skogsbruk. 

De flesta skogsägare ser sitt skogsägande som en ekonomisk verksamhet med investeringar och avkastning. Att sköta sin skog kräver intresse, kunskap och engagemang, men också tid. Har du inte skogen som huvudsyssla kan det vara svårt att hinna med.

Vad vill du med din skog?

Vi arbetar utifrån din målsättning med skogen och inom vilken tidsrymd du vill förverkliga dina mål. Målsättningen för skogens skötsel kan vara allt från maximal årlig avkastning till stor miljöhänsyn, byggande av virkesförråd eller en ”normal” skogsskötsel. 

Olika avtalsformer

För att underlätta för dig som skogsägare erbjuder vi två olika typer av avtal; ett mer omfattande samarbetsavtal och ett säsongsavtal som löper under ett år. Avtalen ska ses som ramavtal som fastställer formerna för samarbetet och varje åtgärd regleras sedan genom separata kontrakt. 

Samarbetsavtal

Avtalet är ett fullserviceavtal där du som skogsägare ger Billerud uppdraget att sköta avverkningar och andra skötselåtgärder på din fastighet. Du får en trygghet i vetskapen om att skogen sköts på bästa sätt.

Grunden i avtalet är en skogsbruksplan. Om du inte redan har en hjälper vi dig att ta fram en till rabatterat pris.

Vi utför de åtgärder som är planerade och köper virket enligt separat upprättade avverkningskontrakt. Du är berättigad till rabatter på åtgärder och en premie utgår vid försäljning av virke. Exempel på åtgärder som du kan få hjälp med är skogsvård, vägbyggnationer, plantering och röjning. Du får också förtur vid åtgärder efter till exempel stormfällningar eller snöbrott. Avtalet är treårigt och löper därefter vidare ett år i taget om inget annat bestäms.

Säsongsavtal 

Grunden i ett säsongsavtal är att du själv sköter planeringen av ditt skogsbruk och beställer de åtgärder du vill ha hjälp med. Billerud utför åtgärderna och köper virket enligt separat upprättade kontrakt.

Även med ett säsongsavtal får du förtur vid åtgärder efter till exempel stormfällningar eller snöbrott. Avtalet är ettårigt och en premie utgår vid försäljning av virke.

Certifiering ger extra värde

Certifiering innebär att du bedriver ett ansvarsfullt, uthålligt skogsbruk med hänsyn till miljön. Om du har ett samarbetsavtal med Billerud kan du välja att certifiera din skog.

Certifiera skogen

Missa inte

Rådfråga en virkesköpare

Hos Billerud får du en personlig virkesköpare som du kan diskutera alla skogsåtgärder med. Kontakta din virkesköpare.
Sjö med is och snöiga granar i skymningen.
Skogsägarwebben

Planera på Skogsägarwebben

Ta hand om din skog online, via webben eller en app. Läs mer och logga in här.
Skogsskötsel

Hyggesfri avverkning – åter ett alternativ

Efter nästan ett sekel med fokus på effektivitet och tillväxt sneglas det åter på äldre dagars hyggesfria avverkningsmetoder. Kunskap som delvis...