Olika sätt att sälja virke

Föredrar du att avverka själv eller att lämna över hela uppdraget till oss? Billerud erbjuder olika affärsformer för att du ska hitta en som passar just dina behov.

Trave med osågat virke torkar i solen.

Avverkningsuppdrag – olika varianter

Den allra vanligaste affärsformen är avverkningsuppdrag. Där blir ditt netto för avverkningen mellanskillnaden mellan virkesvärde och avverkningskostnader. Det är en rättvis affärsform där du får betalt för den volym och de kvaliteter som faktiskt finns i din skog.
Inom affärsformen avverkningsuppdrag kan du som säljare välja att tillämpa de virkespriser som gäller när avverkningen är utförd och slutredovisas, eller att låsa virkespriserna till de prislistor som gäller den dag du skriver kontraktet med virkesköparen.

Leveransvirke – du gör jobbet

När du säljer leveransvirke köper vi virket som du själv avverkat och skotat ut till bilväg. Din ersättning blir den leveransvirkesprislista som gäller vid inmätningstillfället. Om du säljer timmer är det viktigt att du först alltid kollar med din virkesköpare vilka längder och dimensioner som gäller innan du apterar.

Övriga affärsformer

Utöver de affärsformer som beskrivs ovan finns ytterligare varianter som till exempel leveransrotköp och rotpost. Din virkesköpare på Billerud berättar gärna mer om vilka affärsformer som finns. För alla affärsformer utom rotpost gäller att mätning av virket utförs av Biometria, en oberoende organisation för virkesmätning.

Missa inte

Skogsmaskin i snö fäller ett träd.

Så går affären till – steg för steg

Att sälja virke är en process i flera steg – från ett kontrakt om avverkning till dess att pengarna finns på ditt konto. Så här går det till.
Närbild på pappersförpackning med rund form.

Hållbara förpackningslösningar

Billerud skapar material till förpackningar av förnybar råvara från skogen, och vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan.