Valberedning 2024

Enligt beslut vid Billeruds årsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2024, utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av:

  • Anders Oscarsson, utsedd av AMF Pension & Fonder
  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG
  • Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedningen@billerud.com eller med brev till Billerud AB (publ), Att: Valberedningen, Box 703, 169 27 Solna.

Billeruds årsstämma 2024 kommer att hållas den 21 maj 2024.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Mattsson, Chefsjurist, 072-585 16 78,

andreas.mattsson@billerud.com