Pressmeddelanden

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-10-25 07:00:00

Delårsrapport januari–september 2022

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-10-24 21:00:00

Ivar Vatne (CFO) utsedd till vice VD

Pressmeddelande
2022-10-12 17:00:00

Inbjudan till webbsänd telefonkonferens – Q3 2022

Pressmeddelande
2022-10-12 12:00:00

BillerudKorsnäs blir Billerud

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-09-16 16:00:00

Valberedning inför årsstämman 2023

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-07-29 12:00:00

Ökat antal aktier och röster i BillerudKorsnäs

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-07-20 07:00:00

Delårsrapport januari–juni 2022

Pressmeddelande
2022-07-06 16:00:00

Inbjudan till webbsänd telefonkonferens – Q2 2022

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-06-27 12:00:00

BillerudKorsnäs företrädesemission kraftigt övertecknad

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-06-21 10:00:00

BillerudKorsnäs offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-05-30 16:30:00

BillerudKorsnäs offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-05-10 17:00:00

Årsstämma i BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-05-09 18:30:00

Ytterligare teckningsåtaganden inför kommande företrädesemission

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-05-05 07:00:00

Delårsrapport januari–mars 2022

Pressmeddelande
2022-04-12 16:00:00

Inbjudan till webbsänd telefonkonferens – Q1 2022

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-04-08 13:00:00

Kallelse till BillerudKorsnäs årsstämma 2022

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-04-08 09:00:00

BillerudKorsnäs års- och hållbarhetsredovisning 2021

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-03-31 16:10:00

BillerudKorsnäs har slutfört förvärvet av Verso

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-03-29 22:05:00

Samtliga villkor för BillerudKorsnäs förvärv av Verso uppfyllda

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-03-11 17:30:00

Versos aktieägare har godkänt BillerudKornäs förvärv av Verso

Regulatorisk Pressmeddelande
2022-01-28 07:00:00

Bokslutskommuniké januari–december 2021

Pressmeddelande
2022-01-14 10:00:00

Inbjudan till webbsänd telefonkonferens – Q4 2021