Förvärv och avyttringar

Större förvärv och avyttringar sedan Billeruds börsintroduktion 2001.

Datum

Typ

Land

Företag

Pressmeddelande

27 februari, 2004

Förvärv

Storbritannien

Henry Cooke Ltd (Beethams bruk)

Förvärv av Henry Cooke klart

17 april, 2008

Förvärv

Litauen

Cebeco Mediena Uab

Ny affär för Billerud Skog: Förvärvar inköpsbolag i Litauen

21 juli, 2011

Förvärv

USA

Paccess LLC

Investering ökar närvaron av Billeruds förpacknings-lösningar i Asien

1 juni, 2012

Förvärv

Finland

UPM:s pappers-förpacknings-verksamheter i Pietarsaari och Tervasaari

Förvärvet av UPMs förpacknings-pappers-verksamhet slutfört

29 november, 2012

Förvärv

Sverige

Korsnäs AB

Samgåendet mellan Billerud och Korsnäs är slutfört och BillerudKorsnäs har bildats

1 juli, 2015

Avyttring

Lettland

SIA Latgran

Försäljningen av BillerudKorsnäs baltiska pellets-verksamhet SIA Latgran till AS Graanul Invest slutförd

14 april, 2016

Förvärv

Sverige

Scandfibre Logistics AB

10 februari, 2017

Avyttring

Lettland

SIA Freja

23 maj, 2018

Förvärv

Sverige

Fastighets AB Marma Skog 31

31 maj, 2019

Förvärv

Sverige

Bergvik Skog Öst AB

BillerudKorsnäs har slutfört förvärvet av Bergvik Skog Öst

24 juni, 2019

Avyttring

Sverige

Bergvik Skog Öst AB

BillerudKorsnäs säljer en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst

31 oktober, 2021

Avyttring

Storbritannien

Beethams bruk

Billerud avyttrar bruket i Beetham

31 mars, 2022

Förvärv

USA

Verso Corporation

BillerudKorsnäs har slutfört förvärvet av Verso

1 september, 2023

Avyttring

USA

Managed Packaging

Billerud avyttrar Managed Packaging till Mimir Group

 

Se även

Års- och hållbarhetsrapport

Ta del av Billeruds års- och hållbarhetsrapport i kortversion.

Investment case

Läs om fem skäl att investera i Billerud.

Finansiella mål

Billerud har finansiella mål för tillväxt och lönsamhet, läs mer om de här.