Våra fokusområden

Vi arbetar för att uppnå ett hållbart och cirkulärt samhälle med förpackningslösningar som är förnybara, återvinningsbara och klimatsmarta.

Säkerhet först

Vi fokuserar på en säker arbetsmiljö och en stabil och effektiv produktion.

Klimatpåverkan

Vi strävar efter att minimera CO2-utsläppen och öka användningen av förnybara alternativ istället för fossila resurser.

Framtidens material

Vi fokuserar på hållbara produkter och innovativa sätt att använda fibrer.

Områden där vi kan göra störst skillnad

Säkerhet förblir högsta prioritet för Billerud och utgör, tillsammans med klimatpåverkan och framtidens material, de tre områden som är strategiskt avgörande för vår framtida konkurrenskraft. Med stöd av vårt hållbarhetsfundament, som inkorporerar de aspekter som är grundläggande för vårt hållbarhetsarbete, är vår ambition att fortsätta en hållbar övergång genom att maximera de positiva och minimera de negativa påverkningarna längs vår värdekedja.

Säkerheten först

På Billerud värnar vi om varandra och strävar efter en verksamhet med en stark säkerhetskultur. Trygga arbetsplatser är en strategisk och affärskritisk fråga, avgörande för att driva en framgångsrik verksamhet. Ingen ska behöva riskera sin hälsa eller säkerhet när de går till jobbet.

Läs mer om säkerheten först.

Klimatpåverkan

Våra ambitiösa klimatmål och utvecklingen av högpresterande, återvinningsbara material och produkter baserade på förnybar råvara från skogen innebär att vi bidrar till att minska den globala uppvärmningen. Detta gör vi genom att bland annat minimera våra koldioxidutsläpp och maximera den klimatmässiga nyttan som uppstår genom hela värdekedjan.

Läs mer om klimatpåverkan.

Framtidens material

Våra högpresterande material skapar värde genom att göra det möjligt för våra kunder att använda mindre mängder material i sina förpackningar, och de kan därmed både spara pengar och minska sitt klimatavtryck. Med vår gedigna expertis inom material och förpackningslösningar samarbetar vi med våra kunder och externa partners för att utveckla framtidens förpackningar som är återvinningsbara, förnybara och 100% fossilfria. 

Läs mer om framtidens material.

Se även

Hållbarhetsfundament

Det löpande arbete som lägger grunden för en hållbar och ansvarsfull värdekedja.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsrapport är ett bra verktyg för att kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Ta del av våra framsteg.