Våra fokusområden

Vi arbetar för att uppnå ett hållbart och cirkulärt samhälle med förpackningslösningar som är förnybara, återvinningsbara och klimatsmarta.

Säkerhet först

Vi fokuserar på en säker arbetsmiljö och en stabil och effektiv produktion.

Klimatpåverkan

Vi strävar efter att minimera CO2e-utsläppen och öka användningen av förnybara alternativ istället för fossila resurser.

Framtidens material

Vi fokuserar på hållbara produkter och innovativa sätt att använda fibrer.

Områden där vi kan göra störst skillnad

Säkerhet förblir högsta prioritet för Billerud och utgör, tillsammans med klimatpåverkan och framtidens material, de tre områden som är strategiskt avgörande för vår framtida konkurrenskraft. Med stöd av vårt hållbarhetsfundament, som inkorporerar de aspekter som är grundläggande för vårt hållbarhetsarbete, är vår ambition att fortsätta en hållbar övergång genom att maximera de positiva och minimera de negativa påverkningarna längs vår värdekedja.

Säkerheten först

Hälsa och säkerhet prioriteras inom Billerud. En hälsosam och säker arbetsplats är en grundläggande rättighet och vi arbetar kontinuerligt med att tillhandahålla detta genom att identifiera och eliminera risker. Säkra och hälsosamma miljöer minskar inte bara incidenter och olyckor, utan bidrar också till en effektivare produktion, och är därför avgörande för en stabil, hållbar och lönsam verksamhet.

Läs mer om säkerheten först.

Klimatpåverkan

Billerud har både en direkt och indirekt påverkan på klimatet i hela värdekedjan. Vi arbetar för att minska direkta utsläpp från vår egen verksamhet samt indirekta utsläpp från till exempel inköpta varor och tjänster. Vi gör det också möjligt för kunderna att minska sitt koldioxidavtryck genom våra återvinningsbara produkter tillverkade av förnybart material.

Läs mer om klimatpåverkan.

Framtidens material

Vårt produktutvecklingsarbete stöder cirkulär ekonomi och hög produktsäkerhet. Med varje nytt material som vi utvecklar ökar vi hållbarhetsfördelarna för en positiv inverkan på värdekedjan. Vi strävar efter högpresterande material som gör det möjligt för kunderna att använda mindre material i sina förpackningar och minska sitt klimatavtryck.

Läs mer om framtidens material.

Se även

Hållbarhetsfundament

Det löpande arbete som lägger grunden för en hållbar och ansvarsfull värdekedja.

Hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete drivs av ett antal konkreta och ambitiösa mål som ger riktning i vår strategi och dagliga verksamhet.

Hållbarhetsrapportering

Vår hållbarhetsrapport är ett bra verktyg för att kartlägga, utvärdera och driva på vårt hållbarhetsarbete. Ta del av våra framsteg.