Vårt varumärke

Varumärket Billerud spelar en viktig roll för att stärka vårt företags relevans och erbjudande, särskilja oss från andra företag inom vår bransch, och för att skapa värde för våra kunder och samhället. Vi arbetar aktivt med att tydliggöra och stärka varumärket gentemot dessa och andra intressenter.

För att säkerställa att vi alltid utgår från vår mission och att vi skapar värde i flera affärskontexter använder vi Billerud som både företags- och kommersiellt varumärke. Billerud är därför alltid den primära avsändaren i såväl företagskommunikation som marknadskommunikation. Det adderar värden såsom hållbarhet, kvalitet och förtroende, och fungerar som en ”endorser” inom produktmarknadsföring. På så sätt säkerställs också att alla delar av vår organisation verkar under ett och samma varumärke, och att de delar varumärkestillgångar såsom varumärkesidentitet och strategiska budskap.

Anledningarna till att vi väljer att verka under ett varumärke är att:

  • Kunna bygga ett konsekvent, tydligt och starkt varumärke.
  • Kunna bedriva effektiv ”brand management”.
  • Skapa synergieffekter mellan olika affärs- och kommunikationssammanhang.
  • Bidra till utvecklingen av en enhetlig företagskultur ("Ett Billerud").

Syftet med vår varumärkesstrategi är att stärka Billeruds position som ett världsledande företag inom hållbara och högpresterande papper- och förpackningsmaterial. Utifrån denna position kan vi skapa en varumärkesupplevelse som bidrar till hållbar tillväxt, vilket är ett av huvudmålen i Billeruds strategi.

Så stärker vi vårt varumärke

Vi arbetar aktivt med att tydliggöra och stärka varumärket Billerud gentemot kunder, investerare, medarbetare och andra intressenter. Genom varumärket kommunicerar vi vad vi står för, våra värderingar och det värde vi skapar för kunder och samhälle med hjälp av våra ledande hållbarhetsmeriter, vår enastående produktprestanda och vårt pålitliga kundengagemang.

Vi bygger vårt varumärke genom kontinuerlig varumärkes- och företags­kommunikation, marknadskommunikation, IR-aktiviteter och employer branding.

För att få våra intressenter att känna igen och knyta an till varumärket vill vi skapa en tydlig och sammanhängande bild av Billerud. För att möjliggöra det har vi utvecklat en varumärkesplattform, inklusive en varumärkes- och visuell identitet. Varumärkes­plattformen vägleder oss i hur vi kommunicerar och säkerställer dessutom att vi gör det på ett enhetligt sätt.