Mediaportal

I mediaportalen finns bilder från Billeruds verksamhet samt på nyckelpersoner och våra produkter. 

Bilderna i mediaportalen är fria att använda i digital publicering och tryck i sammanhang som omfattar Billerud. Om bilderna ska användas i annat syfte krävs tillstånd från Billerud kommunikationsavdelning. Ange alltid ”Billerud” som källa. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta kommunikationsavdelningen.

 

Gå till mediaportalen