Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till SEK 1 843 307 607, fördelat på 249 611 422 aktier. Antalet aktier på marknaden uppgår till 248 704 921.

Aktiefördelning          

Registrerat antal aktier
249 611 422
Återköpta aktier i eget förvar
-906 501
Aktier på marknaden idag
248 704 921

 

Aktiehistorik – emissioner

18 maj 2006, inlösen av 10 701 konvertibla skuldebrev, varvid registrerat antal aktier ökat till 53 263 699 st.
 
11 juli 2006, inlösen av 3 045 konvertibla skuldebrev, varvid registrerat antal aktier ökat till 53 266 744 st.

18 december 2006, inlösen av 12 876 konvertibla skuldebrev, varvid registerat antal aktier ökat till 53 279 620 st.

23 januari 2007, inlösen av 4 350 konvertibla skuldebrev, varvid registrerat antal aktier ökat till 53 283 970 st.

13 februari 2007, inlösen av 59 073 konvertibla skuldebrev, varvid registrerat antal aktier ökat till 53 343 043 st.

2 oktober 2009, företrädesemission av 51 491 570 aktier, varvid registrerat antal aktier ökade till 104 834 613 st.

3 december 2012, apportemission om 34 551 592 aktier, varvid registrerat antal aktier ökade till 139 386 205 st.

11 januari 2013, företrädesemission om 68 833 629 aktier, varvid registrerat antal aktier ökade till 208 219 834 st.

1 juli 2022, företrädesemission om 41 391 588 aktier, varvid registerat antal aktier ökade till 249 611 422 st.