Vår story

Hållbara förpackningslösningar kan inte längre bara vara ett alternativ, utan ett måste för alla varumärken som vill framtidssäkra sin verksamhet. Därför styrs våra beslut alltid av löftet om att skapa en bättre morgondag.

Som en ledande leverantör av nyfiberbaserat papper och förpackningsmaterial, och med hållbarhet i vårt DNA, är vi passionerat engagerade i våra kunder och deras verksamheter, varje dag. Vi inspirerar våra kunder med vårt kunnande och vår branschexpertis och får dem att känna sig trygga i att göra de bästa och mest hållbara förpackningsvalen som också hjälper dem att minska deras klimatpåverkan.

Våra rötter och vår stolta historia inom skogs- och pappersindustrin sträcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden. Nu tar vi nästa steg in i framtiden under namnet Billerud. Denna förändring symboliserar vår tillväxtagenda och vår utveckling som ett internationellt företag tillsammans med våra nya bruk i Nordamerika.

Vår utgångspunkt är att nyfiber från långsamt växande nordiska skogar utgör grunden för några av de bäst presterande förpackningsmaterialen. Material som vi tillsammans med våra kunder förvandlar till förpackningslösningar som inte bara är förnybara och hållbara, utan som också skapar värde i form av enastående produktprestanda, ökad attraktionskraft och bättre kostnadseffektivitet.

Men det betyder inte att vi är nöjda. Vi tror på att utmana oss själva och våra kunder att ständigt förbättras, eftersom vi vet att alla aspekter av förpackningar alltid kan göras bättre. Och vi tänker på samma sätt i alla delar av vår verksamhet, från vår ansvarsfulla virkesförsörjning, till hur vi utvecklar vår produkter och de tjänster vi erbjuder.

Att nå en framtid där lättare, starkare, mer hållbara och hållbara förpackningar är det naturliga valet kräver engagemang, expertis lagarbete och uthållighet. Det här är en resa som vi gör tillsammans med våra duktiga medarbetare och våra kunder.

Vi är här för att visa vägen, inte bara när det gäller att utmana konventionella förpackningar, utan även det konventionella sättet att göra affärer. Det är först när du har morgondagen i åtanke som du gör ditt allra bästa idag.

Billerud – Packaging tomorrow.


Om Billerud

Billerud tar fram papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsmaterial av premiumkvalitet tillverkade i nyfiber, och har ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Företaget har tio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland, cirka 5800 anställda i fler än 13 länder och kunder i fler än 100 länder. Billerud har en årlig omsättning på cirka SEK 42,6 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.

 

Läs mer

Förpackningsmaterial

Läs mer om våra förpackningsmaterial

Vår strategi

Billerud har stora möjligheter givet de marknadstrender vi ser, vilka ökar efterfrågan på våra förnybara, högkvalitativa produkter.

Hållbarhet

Läs mer om vår syn på hållbarhet