Utdelning och totalavkastning

Vår policy är att tilldela en utdelning till aktieägarna motsvarande mer än 50% av nettovinsten.