Varför Billerud?

Allt vi gör präglas av hållbarhet, inte bara våra produkter utan också våra medarbetare och ledare. Och det är våra värderingar som gör oss till de vi är, att vi värnar om varandra, driver förändring, vågar pröva nytt och sätter kunden i fokus, som ligger till grund för vår verksamhet.

 

Våra värderingar

1. Sätt kunden i fokus

Vi står vid kundens sida samtidigt som vi lever vår mission - att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi skapar verkligt värde för våra kunder genom att förstå deras behov och utifrån det göra rätt prioriteringar i vårt dagliga arbete. Via samarbete hjälper vi våra kunder att nå framgång.

2. Våga prova nytt

Vi som medarbetare utmanar oss själva, vågar testa och lära oss av våra misstag. Vi utmanar gamla sanningar och testar nya vägar på ett säkert sätt. Vi tar in olika perspektiv, och drar nytta av andras erfarenheter

3. Driv förändring

Vi skapar förändring genom att vara drivande och aktivt deltagande i verksamheten, sätter SMARTa* mål - visar resultat och följer upp. Samarbete är nyckeln och vi firar våra framsteg och gemensamma segrar tillsammans.

4. Värna om varandra

Vi sätter säkerheten främst och främjar hälsa och välbefinnande. Vi respekterar olikheter och värnar inkludering. Vi sprider arbetsglädje, motiverar och uppmuntrar.

 

Detta erbjuder vi på Billerud

Som anställd inom Billerud får du en trygg anställning samt möjligheten att vara del av ett ledande internationellt företag med stark lokal förankring som ständigt vill driva utvecklingen framåt. Om du arbetar inom Billerud kommer du att ges möjligheten att vara med och arbeta för att skapa en mer hållbar framtid.

Utvecklingsorienterad arbetsplats

Du kommer vara del av en härlig blandning av människor. Vi har en informell och förbättringsinriktad företagskultur och vi gillar att ha roligt på arbetet samtidigt som vi skapar värde för företaget. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs på arbetet och det är en självklarhet att en säker arbetsmiljö är en prioriterad fråga. Billerud arbetar aktivt med att hitta sätt som gör att alla medarbetare ges en möjlighet att finna en balans i tillvaron, oavsett vilka arbetsuppgifter eller arbetstider man har. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och det är viktigt att båda föräldrarna är föräldralediga och därför erbjuder Billerud förstärkt föräldrapenning.

Vidare strävar vi efter att erbjuda ett varierande, utmanande och utvecklande arbete där du tidigt får ta ett stort eget ansvar. Vi anser att det är viktigt att varje medarbetare ska se sin del och sitt bidrag till företagets övergripande mål och verksamhet varav vi uppmuntrar kommunikation och återkoppling kring prestationer i vardagen.

Ersättning- och förmånsprogram

Alla våra medarbetare får ta del av företagets vinst i form av en rörlig lön och vinstandelssystem baserat på ens prestation.

Billerud finns på flera olika orter och i olika länder där ersättnings- och förmånsprogram utvecklas och används huvudsakligen landsvis.

Så skapar vi värde för medarbetaren och organisationen

Billerud använder bland annat nedanstående delar för att skapa värde, både för organisationen och medarbetaren:

  • En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
  • Erkännande
  • Utveckling
  • Karriärmöjligheter
  • Balans mellan arbete och privatliv
  • En konkurrenskraftig nationell och regional ersättning
  • Prestationsbaserad bonus
  • En rad olika förmåner

 

Se även

Lediga tjänster

Sök bland våra lediga tjänster här.

LinkedIn

Välkommen att följa oss på LinkedIn.

Titta på vår varumärkesfilm

Billeruds varumärkesfilm utmanar konventionella förpackningar genom att våga ställa de viktiga frågorna.