Detta är Billerud

Billerud erbjuder papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsprodukter av premiumkvalitet tillverkade av nyfiber. Vi har ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde.

Nettoomsättning 2022 per region

Försäljning per region, % Procent
Europa 48
Amerika 34
Asien 14
Övriga 4

Nettoomsättning 2022 per produktkategori

Försäljning per produktkategori, % Procent
Grafiskt papper 20
Vätskekartong 20
Kraft- och specialpapper 13
Containerboard 13
Säckpapper 9
Förpackningskartong 8
Avsalumassa 8
Övrigt 9

Höjdpunkter

Stora steg framåt i linje med vår strategi

Expansion till Nordamerika

Förvärvet av Verso den 31 mars 2022 utgjorde ett startskott för Billeruds lönsamma tillväxtresa i Nordamerika.

Namnbyte

I oktober förenklade företaget sitt namn till Billerud för att tillgodose sina internationella kunder.

Joint venture med Viken Skog

I mars 2022 bildade Billerud och den norska skogsägarkoncernen Viken Skog ett gemensamt bolag (joint venture).

VD har ordet

Christoph Michalski, President and CEO

År 2022 levererade vi ett rekordhögt finansiellt resultat och vi avancerade våra tillväxtplaner inom förpackningskartong. Bland de viktigaste höjdpunkterna för Billerud var vårt inträde i Nordamerika.
42,6
Nettoomsättning, SEK mdr
8,2
EBITDA, SEK mdr
6 100
Antal anställda

Globala trender

Flera globala trender påverkar pappers- och förpackningsbranschen. Särskilt demografiska förändringar som ökar efterfrågan på förpackningar och fokuset på hållbarhet som skapar en omställning från plast till fler fiberbaserade pappersprodukter. Billerud har identifierat fem huvudtrender som påverkar vår bransch och ger tillväxtmöjligheter.

Våra mål

Målet är att nettoomsättningen ska öka med 3–4% per år. Detta mål överskreds med råge 2022 eftersom nettoomsättningen ökade med 63%, främst till följd av förvärvet av Verso. Den organiska och valutaneutrala omsättningstillväxten uppgick till 16%.

År Procent
2018: 6% 6
2019: 3% 3
2020: -2% -2
2021: 10% 10
2022: 63% 63
3
Mål 3–4%
63
Utfall 63%

Målet är en EBITDA-marginal över 17%. Detta mål uppnåddes 2022 eftersom EBITDA-marginalen under året var 19%. Den förbättrade marginalen var främst ett resultat av högre försäljningspriser och en förbättrad produktmix.

År Procent
2018: 12% 12
2019: 12% 12
2020: 11% 11
2021: 15% 15
2022: 19% 19
19
Utfall 19%
17
Mål >17%

Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. Likviden från företrädesemissionen som genomfördes i juni 2022 användes till att återbetala lån, och skulden minskade ytterligare senare under året. I slutet av 2022 var kvoten 0,6, väl under målnivån.

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2018: 3,2 3,2
2019: 1,9 1,9
2020: 2,0 2,0
2021: 1,0 1,0
2022: 0,6 0,6
0,6
Utfall 0,6
2.5
Mål < 2.5

Principen är en utdelning till aktieägarna på över 50% av årets resultat. Den föreslagna utdelningen för 2022 om SEK 7,50 per aktie, bestående av en ordinarie utdelning på SEK 5,50 och en extrautdelning på SEK 2,00, motsvarar 41% av årets resultat.

År Procent
2018: 86% 86
2019: 26% 26
2020: 135% 135
2021: 60% 60
2022: 41% 41
50
Mål >50%
41
Utfall 41%

2022 års mål var att usläppen av fossil CO2 i tillverkningen i Europa skulle vara mindre än 28 kg/ton produkt. Målet uppnåddes då utfallet var 27,7 kg/ton produkt. Billeruds totala koldioxidavtryck ökade dock genom förvärvet av verksamheter i Nordamerika.

År Kg/ton
2018: 38,1 38,1
2019: 37,5 37,5
2020: 30 30
2021: 30,5 30,5
2022: 27,7 27,7
27.7
Utfall 27,7
28
Mål: <28

Antalet olyckor per miljon arbetade timmar (LTIFR) för koncernens anställda var 5,4 under 2022. Årsmålet på under 5 nåddes således inte. Det kommer att krävas ökade insatser för att öka säkerheten och vår målsättning är noll skador.

År Utfall
2018: 7,3 7,3
2019: 7,4 7,4
2020: 6,1 6,1
2021: 5,9 5,9
2022: 5,4 5,4
5
Mål <5
5.4
Utfall 5.4

2022 var målet att över 78% av kunderna ska anse att Billerud hållbarhetsarbete skapar värde. För 2022, är vi över målet med 84%.

Undersökningen genomförs vartannat år.

År Procent
2019: 77% 77
2020: 77% 77
2021: 84% 84
2022: 84% 84
84
Utfall 84%
78
Mål >78%

Strategi och affärsmodell

En strategi för tillväxt inom förpackningar

Vår strategi ger en tydlig riktning för en lönsam och hållbar försäljningstillväxt. Sedan strategin först presenterades i november 2021 har flera stora framsteg gjorts. Under 2022 ökade Billeruds försäljning avsevärt, både organiskt och via förvärvet av Verso, och lönsamheten förbättrades. Expansionen till Nordamerika och våra strategiska val kommer att möjliggöra ytterligare lönsam tillväxt till 2030 och framåt.

Läs mer om vår strategi

Vår affärsmodell

Hållbarhet utgör kärnan i vår verksamhet. Vår produktion finns i tio orter på två kontinenter där vedråvara från hållbart skötta skogar finns på nära håll. Vi tillverkar material av förnybart nyfiber. Våra produkter används till förpackningar av livsmedel och konsumentvaror, industriell användning och tryckt kommunikation. Människor över hela världen är beroende av våra material.

Produktområden

Produktområde Board

Produktområde Board ingår vätskekartong, containerboard och förpackningskartong, som främst används till förpackningar av mat, dryck och konsumentprodukter. Vi expanderar verksamheten för att möta den ökade efterfrågan på hållbara kartongprodukter.
42%
Nettoomsättning, MSEK
3 262
EBITDA, MSEK

Produktområde Paper

Produktområdet Paper expanderade under 2022 med förvärvet av Verso i Nordamerika. I dag omfattar produktområdet, utöver säck- och kraftpapper, grafiskt papper och specialpapper samt avsalumassa. Vi kommer fortsätta att inrikta oss på användningsområden med höga marginaler.
51 %
Nettoomsättning, MSEK
5 325
EBITDA, MSEK

Hållbarhet

Vi på Billerud brinner för hållbarhet, våra kunder och deras verksamhet. Vi är övertygade om att alla aspekter av förpackningar kan förbättras och att vi kan skapa en bättre morgondag genom att agera idag.

Områden där vi kan göra störst skillnad

De tre områden som är strategiskt viktiga för vår framtida konkurrenskraft är säkerhet, som förblir prioritering nummer ett för Billerud, samt klimatpåverkan och framtidens material.
Säkerheten först
Klimatpåverkan
Framtidens material

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör

Billeruds mångåriga, proaktiva hållbarhetsarbete har gett oss en ledande roll och hållbarhet är centralt för vår långsiktiga etablering i Nordamerika. Vi håller på att utföra en omfattande analys av de nordamerikanska verksamheterna ur ett hållbarhetsperspektiv för att fastställa gemensamma referensramar och mål under 2023.

Vårt hållbarhetsfundament

Vår ambition är att fortsätta den hållbara omställningen genom att maximera de positiva och minimera de negativa effekterna i hela vår värdekedja, med stöd från ett hållbarhetsfundament som baseras på de aspekter som är grundläggande för vårt hållbarhetsarbete.

Hållbar skogsråvara

Ansvarsfull leverantörskedja

Engagerade arbetsplatser

Resurseffektiv produktion

Partnerskap och samhällsengagemang

Ansvarsfullt företagande

Tack för att du läser!

Billeruds årsstämma 2023 kommer att äga rum i Stockholm den 24 maj klockan 15:00 på 7A Posthuset, Palmsalen i Stockholm.

Läs mer om vår årsstämma 2023