Pressmeddelande
12 okt 2022, 12:00 CET

BillerudKorsnäs blir Billerud

BillerudKorsnäs förenklar idag sitt namn till Billerud för att tillmötesgå sina internationella kunders behov. Namnbytet helt i linje med företagets strategi att expandera i Nordamerika och att fortsätta driva hållbar tillväxt på globala marknader. Det är helt enkelt lättare att säga Billerud.

-          Vi är nu redo att möta framtidens utmaningar som ett företag: Billerud. För ett år sedan satte vi en tydlig strategi med syftet att uppnå lönsam och hållbar försäljningstillväxt fram till år 2030 och att växa i Nordamerika. Namnbytet är ett naturligt steg på den resan, säger Christoph Michalski, VD och koncernchef på Billerud.

Namnförenklingen till Billerud gäller från och med idag och omfattar alla bruk och försäljningskontor inom koncernen. Billeruds rötter och arv inom skogs- och pappersindustrin sträcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden och företaget liksom dess olika bruk har haft flera olika namn genom historien.

-          Det är med stolthet som Billerud kommer att föra sin historia in i nuet. Vår skicklighet som tillverkare av förpackningsmaterial sitter inte i namnet utan i våra medarbetare. För oss är produktkvaliteten avgörande. Vi använder nyfiber i vårt förpackningsmaterial vilket ger pappret en sådan styrka att kunderna kan minska både klimatpåverkan och kostnader. Nu fortsätter vi utveckla hållbara förpackningslösningar tillsammans med våra kunder som Billerud,

-          säger Christoph Michalski.

Billeruds hemsida heter från och med idag billerud.com och alla anställda kommer att ha mailadressen billerud.com.


Läs mer om Billerud här: www.billerud.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Wileen Bjarke, presschef, louise.wileenbjarke@billerud.com, tel +4672 214 35 10

Bifogas: Ny logotyp

 

Billerud levererar papper och förpackningsmaterial som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsmaterial av premiumkvalitet tillverkade i nyfiber, och har ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde. Företaget har nio produktionsenheter i Sverige, USA och Finland, cirka 5800 anställda i fler än 13 länder och kunder i fler än 100 länder. Billerud är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerud.com