Region Europa

I region Europa tillverkar Billerud vätskekartong, containerboard, förpackningskartong, kraft och säckpapper. Produkterna tillverkas av nyfiber och säljs i Europa och resten av världen.

I Sverige har Billerud produktionsanläggningarna Gruvön, Gävle, Frövi, Skärblacka och Karlsborg, som alla är verksamhetsmässigt integrerade bruk som tillverkar såväl kartong eller papper som massa. Därutöver har Billerud en anläggning i Finland, Jakobstad, som tillverkar papper. 

Våra kartongprodukter utgörs av vätskekartong som används i livsmedelsförpackningar till drycker och flytande livsmedel, containerboard som används i wellpapp samt förpackningskartong för konsumentprodukter. Våra kraftpapper används bland annat till att förpacka torra livsmedel och livsmedel. Våra starka säckpapper används bland annat till byggmaterial, livsmedel och djurfoder.

Vi är en världsledande leverantör av vätskekartong och har mycket konkurrens­kraftiga produkter för högvärdiga segment inom containerboard och förpacknings­kartong. Vi har även starka marknadspositioner inom kraftpapper och säckpapper.

Nyckelfakta 2023

Nettoomsättning
MSEK 27 114
EBITDA
MSEK 2 753

Försäljning per produktkategori (2023)

Försäljning per produktkategori, % Procent
Vätskekartong 35
Containerboard 20
Kraft- och specialpapper 14
Säckpapper 11
Förpackningskartong 10
Avsalumassa 10

Andel av koncernens nettoomsättning (2023)

Andel av koncernens nettoomsättning, % Procent
Europa 66
Nordamerika och övrigt 34

Region Europa erbjuder

Vätskekartong – används i livsmedelsförpackningar till drycker och flytande livsmedel, däribland mjölk, juice och konserverade livsmedel. Billeruds vätskekartong skyddar och bevarar innehållet, är stabil och uppfyller höga tryckkrav.

Förpackningskartong – möjliggör unik design och grafik, tryckhållfasthet, flexibilitet och fuktresistens. Det används till konsumentprodukter, där förpackningen är en del av varumärkets image, som exempelvis till exklusiva drycker, skönhets- och hälsoprodukter.

Containerboard – består av fluting och liner där fluting är det vågiga skiktet i wellpapp som används i förpackningskartong för såväl ömtåliga som tunga industriprodukter och för livsmedelsförpackningar. Liner är det yttre, tryckbara lagret på förpackningskartonger av wellpapp.

Kraft- och specialpapper – används när det ställs höga krav på styrka, tryckbarhet, tryckkänslighet, renhet och/eller flexibilitet. Billeruds kraftpapper används bland annat till förpackning av torra livsmedel, papperskassar och läkemedels­förpackningar.

Säckpapper – särskilt tåliga och starka papperskvaliteter som används till säckar för byggmaterial, industrimineraler, kemikalier, livsmedel och djurfoder. Billeruds säckpapper säkerställer att säckarna är tillräckligt starka för att skydda innehållet och kunna fyllas utan att de spricker eller skapar damm, vilket bidrar till en ren och hälsosam arbetsmiljö.

Pappersmassa – erbjuder tre av våra bruk i Europa, tillverkat av 100% nyfiber, vilket garanterar förstklassig kvalitet ifråga om styrka och renhet.