Styrelse

Jan Svensson

Ordförande sedan 2021, ordförande i ersättningsutskottet
Född:1956
Utbildning:
Civilekonomexamen från Stockholms Handelshögskola
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Securitas AB, Fagerhult AB och Nobia AB. Styrelseledamot i Herenco Holding AB och Stena Metall AB.
Bakgrund:
VD Investment AB Latour (2003-2019), VD AB Sigfrid Stenberg (1986-2002)
Innehav i Billerud AB (publ):
30 200 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Jan Åström

Styrelseledamot sedan 2018, Ordförande i Revisionsutskottet
Född:1956
Utbildning:
Civilingenjör kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Bergvik Skog Öst AB. Styrelseledamot i ECO Development AB. Ordförande i Stiftelsen Centralfonden för anställda inom skogsbruket och skogsindustrin, samt ordförande i Svenska Brottningsförbundet.
Bakgrund:
Koncernchef och VD för Ahlstrom Munksjö Oyj, SCA AB, Modo Paper AB. Affärsgruppchef för SCA Fine Paper och Head of SCA Packaging Munksund.
Innehav i Billerud AB (publ):
12 133 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Andrea Gisle Joosen

Styrelseledamot sedan 2015, ledamot i revisionsutskottet
Född:1964
Utbildning:
Civilekonom, MSc International Business, Copenhagen Business School.
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Acast AB. Styrelseledamot i Currys PLC, Stadium AB, Qred AB, Logent AB och The Nu Company GMBH
Bakgrund:
VD för Boxer TV Access AB, nordisk VD för Panasonic, Chantelle och Twentieth Century Fox Home Entertainment. Ledande befattningar på Johnson & Johnson och Procter & Gamble. Styrelseordförande i Teknikmagasinet AB, Styrelseledamot i Ica Gruppen och Mr Green & Co AB.
Innehav i Billerud AB (publ):
4 316 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Bengt Hammar

Styrelseledamot sedan 2014
Född:1951
Utbildning:
Fil kand och masters inom internationell ekonomi och politik, Princeton University, New Jersey, USA
Andra uppdrag:
Senior adviser Pöyry Capital Ltd.
Bakgrund:
Grundare och CEO för Pöyry Capital Ltd., Managing Director, Head of Global Forest Products & Packaging på Barclays De Zoete Wedd Ltd. Executive Director, Head of European Forest Products & Packaging på Morgan Stanley & Co. Int.
Innehav i Billerud AB (publ):
2 320 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Florian Heiserer

Styrelseledamot sedan 2022, ledamot i revisionsutskottet
Född:1981
Utbildning:
Master examen i företagsekonomi, Vienna University of Economics and Business. Ingenjör i biomedicin, TGM College of Electronics i Wien.
Andra uppdrag:
CFO i FRAPAG Group, styrelseledamot i FRAPAG Beteiligungsholding AG, HKW Privatstiftung, MIKA Privatstiftung och FRAPAG America Inc.
Bakgrund:
VD i Buy-Out Central Europe II Beteiligungs-Invest AG, Styrelseledamot i BillerudKorsnäs Venture AB, rådgivande styrelseledamot i Atterbury S.A., Alternapak Holding B.V., Chemson Polymer-Additive AG, Buy-Out Central Europe II Beteiligungs-Invest AG.
Innehav i Billerud AB (publ):
30 001 500 (eget och närsående, inkl. 30 000 000 aktier via FRAPAG Beteiligungsholding AG)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, beroende av bolagets större ägare.

Victoria Van Camp

Styrelseledamot sedan 2017, Ledamot i ersättningsutskottet
Född:1966
Utbildning:
Civilingenjör maskinteknik och tekn. dr. maskinelement, Luleå tekniska universitet.
Andra uppdrag:
CTO och President, SKF Technology, AB SKF.
Bakgrund:
Styrelseledamot i VBG Group AB och PREERA. Director of Industrial Market Technology & Solutions, Director of Product Innovation Lubrication BU och flera andra befattningar inom SKF Group.
Innehav i Billerud AB (publ):
3 346 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Magnus Nicolin

Styrelseledamot sedan 2022
Född:1956
Utbildning:
MBA, Wharton – University of Pennsylvania. BSc, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i FAM AB, Styrelseordförande i Munters
Bakgrund:
VD för Ansell Limited, President, Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific för Newell Rubbermaid Inc., VD för Esselte Business Systems Inc., Executive Vice President & Divisionschef för Esselte Business Systems Inc. Ledande befattningar i Bayer AG, Pitney Bowes Inc. och McKinsey & Company. Styrelseuppdrag i flera globala bolag, såsom Ansell, Esselte, Isaberg-Rapid och Primix.
Innehav i Billerud AB (publ):
12 000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Nicklas Johansson

Styrelseledamot sedan 2017, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1968
Utbildning:
Gymnasieekonom, YTH-utbildning inom Papper och Massa.
Andra uppdrag:
Ordförande i Pappers avd 165.
Innehav i Billerud AB (publ):
0

Bo Knöös

Styrelsesuppleant sedan 2017, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1964
Andra uppdrag:
Ordförande Pappers Avd 96.
Innehav i Billerud AB (publ):
0

Per Bertilsson

Styrelseledamot sedan 2021, arbetstagarrepresentant PTK
Född:1962
Utbildning:
4-årig teknisk linje i Örebro. YTH-utb. Skogsindustrins utbildningscenter massa/papper. Olika branschspecifika ingenjörsutbildningar.
Andra uppdrag:
Senior Processingenjör Massabruk Stab/Ledning, Billerud skog & Industri AB, Frövi/Rockhammar. Ordförande för Unionen Frövi och Rockhammar. Styrelseledamot SIRIUS, Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan, branschspecifik samverkan med Industriarbetsgivarna. Styrelseledamot inom Frövifors pappersbruks museistiftelse.
Innehav i Billerud AB (publ):
0

Magnus Axelsson

Styrelsesuppleant sedan 2022, Arbetstagarrepresentant PTK
Född:1971
Utbildning:
4-årig teknisk linje
Bakgrund:
Förbättringsledare Gävle bruk, tidigare operatör och gruppchef. Ordförande för Ledarna Gävle. Styrelseledamot i Ledarna STI. Styrelseledamot Ekmanska stiftelsen. Diverse lokala fackliga uppdrag.
Innehav i Billerud AB (publ):
120