Styrelse

Jan Svensson

Ordförande sedan 2021, ordförande i ersättningsutskottet
Född:1956
Utbildning:
Civilekonomexamen från Stockholms Handelshögskola
Andra uppdrag:
Styrelseordförande i Securitas AB, Fagerhult AB och Nobia AB. Styrelseledamot i Herenco Holding AB
Bakgrund:
VD Investment AB Latour (2003-2019), VD AB Sigfrid Stenberg (1986-2002)
Innehav i Billerud AB (publ):
30 200 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Florian Heiserer

Styrelseledamot sedan 2022, Ordförande i Revisionsutskottet
Född:1981
Utbildning:
Master examen i företagsekonomi, Vienna University of Economics and Business. Ingenjör i biomedicin, TGM College of Electronics i Wien.
Andra uppdrag:
CFO i HKW Group, styrelseledamot i FRAPAG Beteiligungsholding AG, HKW Privatstiftung, MIKA Privatstiftung och FRAPAG America Inc.
Bakgrund:
VD i Buy-Out Central Europe II Beteiligungs-Invest AG, Styrelseledamot i BillerudKorsnäs Venture AB, rådgivande styrelseledamot i Atterbury S.A., Alternapak Holding B.V., Chemson Polymer-Additive AG, Buy-Out Central Europe II Beteiligungs-Invest AG.
Innehav i Billerud AB (publ):
30 002 000 (eget och närsående, inkl. 30 000 000 aktier via FRAPAG Beteiligungsholding AG)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, beroende av bolagets större ägare.

Victoria Van Camp

Styrelseledamot sedan 2017, Ledamot i ersättningsutskottet
Född:1966
Utbildning:
Civilingenjör maskinteknik och tekn. dr. maskinelement, Luleå tekniska universitet.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot SR Energy AB, LumenRadio AB, AssaAbloy AB och Chalmersstiftelsen. Senior adviser Siemens Digital Industries AB och ICP Ventures. Adjungerad professor vid Luleå Tekniska Universitet.
Bakgrund:
Styrelseledamot i VBG Group AB och PREERA. CTO and President, Technology, Director of Industrial Market Technology & Solutions, Director of Product Innovation Lubrication BU och flera andra befattningar inom SKF Group.
Innehav i Billerud AB (publ):
4041 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Magnus Nicolin

Styrelseledamot sedan 2022, ledamot i revisionsutskottet
Född:1956
Utbildning:
MBA, Wharton – University of Pennsylvania. BSc, Handelshögskolan i Stockholm.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i FAM AB, Styrelseordförande i Munters
Bakgrund:
VD för Ansell Limited, President, Europe, Middle East, Africa and Asia Pacific för Newell Rubbermaid Inc., VD för Esselte Business Systems Inc., Executive Vice President & Divisionschef för Esselte Business Systems Inc. Ledande befattningar i Bayer AG, Pitney Bowes Inc. och McKinsey & Company. Industriell rådgivare till flera PE-företag och uppdrag i olika styrelser som Primix, Esselte, Isaberg-Rapid och Ansell.
Innehav i Billerud AB (publ):
12 000 (eget och närstående)
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Regi Aalstad

Styrelseledamot sedan 2023, ledamot i revisionsutskottet
Född:1964
Utbildning:
Kandidat i Business Administration, Florida Atlantic University. MBA i International Business, University of Michigan.
Andra uppdrag:
Styrelseledamot i McBride Plc, Plair SA och Gmelius SA. Rådgivare inom ledarskapsutveckling och Private Equity.
Bakgrund:
Mångårig erfarenhet av seniora positioner i FMCG-bolaget Procter & Gamble, både i Norden och internationellt, inkluderande rollen som General Manager och Vice President Europe, Asia och CEEMEA inom Paper and Hygiene. Styrelseuppdrag i flera globala bolag, såsom Ontex, Telenor och Geberit.
Innehav i Billerud AB (publ):
0
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Andreas Blaschke

Styrelseledamot sedan 2024
Utbildning:
Doktorsexamen i juridik, University of Vienna. Master i företagsekonomi, Vienna University of Business Administration & Economics.
Andra uppdrag:
Senior Advisor till verksamheter i Österrike och Brasilien. Oberoende styrelseledamot i TCPL Packaging Ltd.
Bakgrund:
Styrelseledamot i SFC Energy AG, Styrelseledamot i Deutsches Verpackungsinstitut (2015-2023), President för ECMA (European Carton Makers Association) (2011-2017) och Vice President för ProCarton (2011-2017), styrelseledamot i Mayr-Melnhof Karton AG, VD för MM Packaging, Managing Director för Mayr-Melnhof Packaging International GmbH.
Innehav i Billerud AB (publ):
4 100
Beroende/Oberoende:
Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Nicklas Johansson

Styrelseledamot sedan 2017, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1968
Utbildning:
Gymnasieekonom, YTH-utbildning inom Papper och Massa.
Andra uppdrag:
Ordförande i Pappers avd 165.
Innehav i Billerud AB (publ):
0

Bo Knöös

Styrelsesuppleant sedan 2017, arbetstagarrepresentant Pappers
Född:1964
Andra uppdrag:
Ordförande Pappers Avd 96.
Innehav i Billerud AB (publ):
0

Per Bertilsson

Styrelseledamot sedan 2021, arbetstagarrepresentant PTK
Född:1962
Utbildning:
4-årig teknisk linje i Örebro. YTH-utb. Skogsindustrins utbildningscenter massa/papper. Olika branschspecifika ingenjörsutbildningar.
Andra uppdrag:
Senior Processingenjör Massabruk Stab/Ledning, Billerud skog & Industri AB, Frövi/Rockhammar. Ordförande för Unionen Frövi och Rockhammar. Styrelseledamot SIRIUS, Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan, branschspecifik samverkan med Industriarbetsgivarna. Styrelseledamot inom Frövifors pappersbruks museistiftelse.
Innehav i Billerud AB (publ):
0

Magnus Axelsson

Styrelsesuppleant sedan 2022, Arbetstagarrepresentant PTK
Född:1971
Utbildning:
4-årig teknisk linje
Bakgrund:
Förbättringsledare Gävle bruk, tidigare operatör och gruppchef. Ordförande för Ledarna Gävle. Styrelseledamot i Ledarna STI. Styrelseledamot Ekmanska stiftelsen. Diverse lokala fackliga uppdrag.
Innehav i Billerud AB (publ):
120