Quinnesec

Quinnesec Mill har varit det ekonomiska ankaret i Dickinson County i mer än tre decennier.

Om Quinnesec

Quinnesec bruk, som grundades 1985, startades ursprungligen för att producera massa och började tillverka papper 1990. Sedan 2001 har bruket certifierats som en särskild anläggning för Occupational Safety and Health Administration under Michigan Voluntary Protection Program (MVPP). MVPP Star Award är statens viktigaste certifiering för säkerhetsprogram och prestanda på arbetsplatsen. Quinnesecs fokus är grafiskt papper, specialpapper och massa.

En pappersmaskin med en årlig kapacitet på ~400 kton grafiskt papper, används främst inom applikationer för marknad, inklusive tidningar och kommersiellt tryck. Bruket har även en massatork med en årlig kapacitet på ~200 kton massa.

Fakta

Produktionskapacitet: 600 kton/år

Antal anställda: 420 anställda

Relaterade länkar: Brukets faktablad (eng)

Besöks- och kontaktinformation

Quinnesec Mill

W6791 US Highway 2 Quinnesec, MI 49876