Säkerheten först!

Säkerhet är grunden för allt vårt arbete på Billerud och vi vill engagera alla våra medarbetare för att förhindra tillbud och olyckor.


Vårt mål är att alla medarbetare ska lämna sitt arbetspass i samma skick som när de började. Vi tror att en inkluderande arbetskultur, där vi alla värnar om varandras fysiska och psykiska välbefinnande, är en viktig del i arbetet för att främja en säker arbetsmiljö.

Inom Billerud erbjuder vi olika utbildningar inom säkerhet och arbetsmiljö. Vi har arbetsmiljöutbildningar som är kopplade till lagkrav inom arbetsmiljö och som är beroende av vilken roll man har, samt mer allmänna säkerhetsutbildningar som ger information om hur vi arbetar säkert och utvecklar vår säkerhetskultur.

Några av våra experter inom hälsa och säkerhet

Möt Johanna – vår Manager OHS and Management systems

Hon samarbetar med chefer och kollegor för att höja säkerhetskulturen och se till att alla medarbetare arbetar mot samma mål att förebygga risker.

Möt Erik – vår Service Manager IT Network & Security

I en alltmer digital värld är det viktigt att ha rätt säkerhetsåtgärder på plats, och Erik är expert på att skydda vår IT-infrastruktur.

Visste du att...

...vi genomför i genomsnitt 2400 formella säkerhetsvandringar årligen, utförda av bruksledningarna på alla våra platser. Utöver dessa görs det många fler säkerhetsvandringar av chefer och avdelningsansvariga.

...i Europa har vi minskat antalet olyckor som leder till frånvaro med 34% sedan år 2014.

...vi inleder alla våra möten – och det är väldigt många varje dag – med ett säkerhetsmeddelande där vi gör en personlig reflektion kring vårt säkerhetsarbete och/eller påminner om säkerheten för den aktuella kontexten.

...innan en besökare kliver in på våra produktionsanläggningar blir alla försedda med hjälm och varselväst och får en säkerhetsgenomgång av sin besöksmottagare.

Lediga tjänster

Är du intresserad av att arbeta inom Billerud? Kanske finns en ledig tjänst inom just ditt område.
Se våra lediga tjänster