Bolagsordning

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller vissa regler för bolagets verksamhet. Aktiebolagslagen reglerar bolagsordningens innehåll.

Bolagsordningen antas av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket. Nu gällande bolagsordning antogs vid årsstämma 2022 och är tillgänglig via länk nedan. 

Bolagsordning