Strategi för hållbar och lönsam tillväxt

Vår övergripande målsättning är att tillverka högpresterande förpackningsmaterial som bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Med stöd av marknadstrender och våra strategiska val är vi väl positionerade för lönsam tillväxt.

Vår långsiktiga strategi fokuserar på attraktiva marknader med goda tillväxtmöjligheter och produktsegment där vi har en stark konkurrenskraft. Strategin implementeras i regionerna Europa och Nordamerika i enlighet med vår tydliga verksamhetsmodell.

De närmaste åren ska vi fokusera på att förbättra effektiviteten och frigöra potential inom alla våra verksamheter. Vad gäller framtida kapacitetsinvesteringar kommer vi att prioritera kartong framför papper, vilket passar väl ihop med marknadstrender och våra konkurrensfördelar. Kartongproduktion i Nordamerika är vår viktigaste möjlighet till lönsam tillväxt under det kommande årtiondet.

Vår högsta prioritet fortsätter att vara hälsa och säkerhet för våra anställda. Vi arbetar kontinuerligt med säkerhetsutbildning och beteenden för att minska skadefrekvensen.

Se även: Vår affärsmodell

Målsättning

Vi tillverkar högpresterande förpackningsmaterial som bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle.

Viktigaste mål

Säkerheten först. Noll skador med frånvaro.

Leverera hållbar lönsam tillväxt. Europa som draglok och Nordamerika som framtida tillväxtmotor.

Värderingar

Sätt kunden i fokus
Våga prova nytt
Driv förändring
Värna om varandra

Hållbarhet

Hållbarhetsområden som är strategiskt viktiga för vår framtida konkurrenskraft

Säkerheten först

Säker arbetsmiljö • Stabil och effektiv produktion

Klimatpåverkan

Minimera CO2e-utsläpp • Förnybara alternativ istället för fossila resurser

Framtidens material

Hållbara produkter • Cirkularitet

Läs vidare om vår strategi i vår senaste års- och hållbarhetsrapport.
Gå till finansiella rapporter