Billeruds strategi 2030

Billerud har stora möjligheter givet de marknadstrender vi ser, vilka ökar efterfrågan på våra förnybara, högkvalitativa produkter av nyfiber. Vår nya, långsiktiga strategiska riktning ger en konkret plan för att uppnå en lönsam och hållbar försäljningstillväxt.

Samhällets fokus på hållbarhet ökar vår konkurrenskraft i takt med att förpackningsindustrin förändras mot att stödja ett koldioxidneutralt samhälle. Den starka globala utvecklingen, liksom regleringar och marknadsinitiativ, kräver att varje del av förpackningskedjan transformeras. Detta innebär att Billerud långsiktiga tillväxtutsikter understöds av gynnsamma trender, däribland ökad efterfrågan på hållbara förpackningsmaterial.

Strategy_eng.png

Vår mission

Vår mission "vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid" kvarstår och innehåller det vi vill ha även i framtiden: att vi utmanar, hållbarhet och framför allt innehåller den vår kärnaffär - förpackningar.

Strategin har ett tydligt mål – leverera hållbar tillväxt inom förpackningsmaterial och ger oss tydligt ramverk för hur vi ska prioritera inom Operations, Commercial och Wood Supply.

Våra huvudmål

Vår främsta prioritet är fortsatt säkerhet och att ingen ska skada sig på sin arbetsplats.

Hållbarhet är en stark drivkraft som ökar efterfrågan på förnybara förpackningsmaterial. Billerud bidrar till klimatomställningen genom att ersätta fossilbaserade produkter med fiberbaserade och stimulerar ett ansvarsfullt skogsbruk.

Vår strategi fokuserar på attraktiva marknader och segment, och vi prioriterar tillväxt inom kartongprodukter. Nordamerika är en attraktiv marknad och vår största tillväxtmöjlighet.

Läs mer om våra produktområden Board och Paper eller våra finansiella mål.

Strategiska prioriteringar i affärsflödet

 • Paperboard – Skapa tillväxt med fokus på Nordamerika

 • LPB – Öka tillväxttakten genom medvetna selekteringar

 • Sack and Kraft – Förbättra mixen genom lönsamma applikationer

 • Driva innovation som gör verklig skillnad

 • Effektivitet i världsklass med gemensamma arbetssätt

 • Öka kapaciteten på KM7 och nå full potential i Gävle, Frövi och Gruvön

 • Värdetillväxt i Skärblacka, Karlsborg och Pietarsaari

 • Utvärdera möjligheten att öka kapaciteten på befintliga enheter och/eller M&A

 • Optimera förbrukningen av fiber

 • Bygga långsiktiga partnerskap med vedleverantörer

 • Säkra tillgång av konkurrenskraftig fiber

 • Utveckla en effektiv, grön och flexibel leveranskedja

Vår grund

Vår framgång bygger på tre pelare: hållbarhet, våra medarbetare och vår företagskultur.

Vi har en stark grund i hållbarhet och våra medarbetare. Vad vi också behöver göra är att skapa Ett Billerud.

Läs vidare om vår strategi i vår senaste års- och hållbarhetsrapport (2021).
Gå till finansiella rapporter