Billerud nya strategi 2030 för en hållbar, lönsam tillväxt

Billerud har stora möjligheter givet de marknadstrender vi ser, vilka ökar efterfrågan på våra förnybara, högkvalitativa produkter av nyfiber. Vår nya, långsiktiga strategiska riktning ger en konkret plan för att uppnå en lönsam och hållbar försäljningstillväxt.

Samhällets fokus på hållbarhet ökar vår konkurrenskraft i takt med att förpackningsindustrin förändras mot att stödja ett koldioxidneutralt samhälle. Den starka globala utvecklingen, liksom regleringar och marknadsinitiativ, kräver att varje del av förpackningskedjan transformeras. Detta innebär att Billerud långsiktiga tillväxtutsikter understöds av gynnsamma trender, däribland ökad efterfrågan på hållbara förpackningsmaterial.

Strategy_eng.png

Läs hela presentation om vår strategi från kapitalmarknadsdagen 2021. Presentationen är i pdf-format.
Läs presentationen (Engelska)