Finansiella mål

Billerud har finansiella mål för tillväxt och lönsamhet, samt principer som styr bolagets skuldsättning och aktieutdelning.

Målet är en försäljningstillväxt på 3–4% per år. Målet uppnåddes 2021. Nettoomsättningen ökade med 10% som ett resultat av prishöjningar och ökade försäljningsvolymer.
År Procent
2019: 3% 3
2020: -2% -2
2021: 10% 10
3
Mål 3–4%
-2
Utfall -2%
Målet är en EBITDA-marginal på över 17%. För 2021 uppgick EBITDA-marginalen till 15%. Även om marginalen var lägre än målnivån var det en avsevärd förbättring jämfört med 2020.

 

År Procent
2019: 12% 12
2020: 11% 11
2021: 15% 15
11
Utfall 11%
17
Mål >17%
Den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA ska understiga 2,5. Nettoskulden minskade under 2021. Vid utgången av året var den räntebärande nettoskulden i relation till EBITDA 1,0.

 

År Räntebärande nettoskuld/EBITDA
2019: 1,9 1,9
2020: 2,0 2,0
2021: 1,0 1,0
2.0
Utfall 2.0
2.5
Mål < 2,5
Utdelningspolicyn är att utdelningen till aktieägarna ska uppgå till mer än 50% av årets resultat. För 2021 är den föreslagna utdelningen SEK 4,30. Den föreslagna utdelningen motsvarar 60% av årets resultat.

 

År Procent
2019: 13% 13
2020: 135% 135
2021: 60% 60
135
Utfall 135%
50
Mål 50%