Escanaba

Escanaba är ett litet samhälle beläget på Little Bay de Noc i Delta County på Michigans övre halvö.

Om Escanaba

Escanaba Mill började tillverka papper 1911 som Escanaba Pulp and Paper Company.

I mer än ett sekel har produktionsanläggningen i Escanaba utvecklats och uppgraderats samtidigt som den har varit en viktig arbetsgivare och lokal aktör i samhället.

Tre pappersmaskiner med en årlig kapacitet på ~700 kton papper. Bruket producerar grafiskt papper som används för kommersiellt tryck, media och marknadsföring, inklusive tidskrifter, kataloger, böcker och specialpapper som används i etikett- och konverteringstillämpningar.

Fakta

Produktionskapacitet: 700 kton/år

Antal anställda: 830 anställda

Relaterade länkar: Brukets faktablad (eng)

Besöks- och kontaktinformation

Escanaba Mill

7100 County 426 M.5 Rd, Escanaba, MI 49829, USA