Pressmeddelande
13 jul 2023, 13:00 CET

Billerud avyttrar Managed Packaging till Mimir Group

Billerud har avtalat med investmentbolaget Mimir Group om en avyttring av Managed Packaging, som erbjuder förpackningslösningar till globala varumärkesägare. Transaktionen förväntas genomföras under augusti 2023.

Avsikten att sälja affärsenheten Managed Packaging är en konsekvens av Billeruds fokus på förpackningsmaterial, vilket betyder en minskad strategisk betydelse av tjänsteerbjudanden. Avyttringen kommer att minska komplexitet och positivt påverka Billeruds EBITDA-marginal.

”Managed Packaging har bidragit till Billerud med expertis inom optimering av fiberbaserade förpackningslösningar för globala varumärkesägare, men det finns inga samordningsfördelar med vår kärnverksamhet, som är vårt fokus för de kommande åren. Managed Packaging kommer nu få en ägare som vill utveckla verksamheten, till nytta för medarbetare och kunder", säger Christoph Michalski, VD och koncernchef.

Transaktionen planeras slutföras under augusti 2023 och förväntas ge en positiv resultateffekt för Billerud om cirka MSEK 20, som kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det tredje kvartalet. Den planerade avyttringens påverkan på Billeruds EBITDA och nettoskuld kommer att vara oväsentlig.

Om Managed Packaging
Managed Packaging erbjuder kundanpassade förpackningslösningar för globala varumärken och detaljhandelskedjor med tillverkning i Asien och har ett stort nätverk av produktionspartners. Managed Packaging har 143 medarbetare i Asien, Europa och USA, och hade under 2022 en nettoomsättning om MSEK 770, redovisat i segmentet Solutions & Övrigt. Billerud förvärvade 30% av verksamheten under 2011 och resterande 70% under 2013.
 

För mer information, kontakta:
Lena Schattauer, Director Investor Relations, +46 8 553 335 10
Niclas Brantingson, Senior Director Communication, +46 8 553 336 59

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2023 kl. 13.00 CEST.