Valberedning 2020

Enligt beslut vid BillerudKorsnäs årsstämma har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning för årsstämman 2020, som är utsedd av de största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen består av :

  • Michael M.F. Kaufmann, utsedd av Frapag Beteiligungsholding AG,
  • Tomas Risbecker, utsedd av AMF Försäkring & Fonder
  • Thomas Wuolikainen, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till valberedningen@billerudkorsnas.com eller med brev till BillerudKorsnäs AB (publ), Att: Valberedningen, Box 703, 169 27 Solna

Se nedan för instruktionen till valberedningen inför årsstämman 2020, antagen av årsstämman.

Instruktioner till valberedningen 2020.